فری قاسملویی

 فری قاسملویی استاد دانشکده مهندسی و محیط زیست نورث آمبریا انگلستان

فری قاسملویی

Fari Ghasemlooy

استاد دانشکده مهندسی و محیط زیست نورث آمبریا انگلستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.