الهه کولایی

 الهه کولایی استادیار دانشگاه تهران

الهه کولایی

Elaheh KOlaee

استادیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 امنیت انرژی جین و نگاه این کشور به منطقه آسیای مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 11، شماره: 27
2 دیپلماسی علمی ایران در آسیای مرکزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیاست و روابط بین الملل دوره: 2، شماره: 4
3 دیپلماسی علمی ایران در قفقاز جنوبی مطالعه ی موردی: جمهوری آذربایجان (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیاست و روابط بین الملل دوره: 1، شماره: 1
4 زمینه های درون نظری و برون نظری تحول در نظریه های منطقه گرایی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری دوره: 6، شماره: 9
5 سازمان شانگهای و امنیت آسیای مرکزی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری دوره: 2، شماره: 3
6 سازوکار های دگرگونی در روابط ژاپن با جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری دوره: 4، شماره: 5
7 عوامل فرهنگی موثر بر آینده روابط ایران و ترکیه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام دوره: 2، شماره: 4
8 موانع هم گرایی در سازمان کشورهای مستقل هم سود (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 1، شماره: 1
9 چالش راهبردی چین و ایالات متحده بر سر هژمونی جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 3، شماره: 11