اکبر عالم تبریز

 اکبر عالم تبریز استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری

اکبر عالم تبریز

Akbar Alam Tabriz

استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگویی برای تعیین عوامل موثر بر عملکرد صادراتی براساس راهبرد رقابتی تمایز در صنعت کانی غیر فلزی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 2، شماره: 6
2 ارائه مدل زنجیره تامین ناب درصنایع دفاعی ایران با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 18، شماره: 56
3 ارایه و حل مدل مساله زمانبندی زنجیره بحرانی پروژه با در نظر گرفتن بافر تغذیه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 42
4 ارزیابی اجرای راهبردی برنامه ریزی منابع سازمان در شرکت های کوچک و متوسط (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 1، شماره: 3
5 ارزیابی پایداری صنعت معدن با رویکرد کارت امتیازی متوازن تحلیل سلسله مراتبی BSC-AHP (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 28
6 ارزیابی تاثیر به کارگیری نظریه ی محدودیت ها بر شاخص های عملکردی خط تولید با رویکرد شبیه سازی مورد مطالعه: خط تولید دینام خودرو (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 35
7 ارزیابی کارایی دانشکده های دانشگاه شهید بهشتی با رویکرد تلفیقی تحلیل پوششی داده ها و مدل برنامه ریزی آرمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 8، شماره: 19
8 ارزیابی میزان آمادگی جهت پیاده سازی TPM بررسی موردی در شرکت شاسی ساز ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 4، شماره: 13
9 ارزیابی و تحلیل ریسک های پروژه با استفاده ازرویکرد تلفیقی مدیریت ریسک استاندارد PMBOK و تکنیک AEMFR (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 9، شماره: 23
10 الگوگرایی در بهبود روابط سازمان با مشتری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 8، شماره: 30
11 الگوی طراحی توانمندسازهای گرایش به شناسه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 17
12 بررسی میزان تاثیر بکارگیری متدولوژی مهندسی ارزش در بهبود عملکرد تولیدی شرکت پویا گستر خراسان بر اساس مدل .SAVE Int (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 3، شماره: 10
13 برندسازی جهت خلق ارزش مصرف کننده در نظام بانکی کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 6، شماره: 1
14 به کارگیری رویکردهای مدیریتی ناب، چابک و تاب آور در زنجیره تامین صنایع دفاعی، راهبردی جدید و موثر در ارتقای بازدارندگی دفاعی و امنیت ملی (دریافت مقاله) مدیریت و پژوهش های دفاعی دوره: 17، شماره: 86
15 تاثیر قابلیت های فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی از طریق ظرفیت جذب دانش و یادگیری سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 5، شماره: 17
16 تبیین الگوی برند فردی کارآفرین بر برند شرکت های کوچک و متوسط کارآفرینانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 18
17 تبیین الگوی یکپارچه راهبردی ارزیابی عملکرد صنعت بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 7، شماره: 25
18 تبیین فرایند تحلیل شبکه ای ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن پایدار (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 7، شماره: 13
19 تبیین مهارت های کارآفرینی سازمان در نیل به موقعیت برتر راهبردی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 17
20 تبیین و تحلیل اهمیت-عملکرد راهبردهای کیفیت خدمات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 10، شماره: 40
21 تحلیل توانمندسازهای سیستم تولید انعطاف پذیر با رویکردهای مدل سازی ساختاری تفسیری و فرایند رتبه بندی تفسیری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 15، شماره: 44
22 توانمندی شبکه سازی، ساختار شبکه های کسب وکار و عملکرد تجاری سازی در شرکت های دانش بنیان (مورد مطالعه: شرکت های دانش بنیان استان اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 7، شماره: 4
23 رویکرد راهبردی به برند با محوریت ارزش پیشنهادی در سازمان های چابک ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 7، شماره: 26
24 رویکردی نرم در تصمیم گیری چندشاخصه گروهی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 6، شماره: 16
25 شبیه سازی سرمایه گذاری جمعی در اکوسیستم کارآفرینی فناورانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 10، شماره: 37
26 شناسایی ابعاد عملکردی خوشه های صنعتی به روش تحلیل خوشه ای توافقی سلسله مراتبی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 13، شماره: 38
27 شناسایی سطح هوش سازمانی با رویکرد رفتاری و عاطفی/ اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 1397، شماره: 35
28 شناسایی معیارهای تعالی سازمانی در بخش دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 4، شماره: 11
29 شناسایی موانع اجرای خط مشی های کارآفرینی و نوآوری در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 8، شماره: 3
30 طراحی الگوی حاکمیت مالی در سازمان تامین اجتماعی: رویکرد نظریه مبنایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 33، شماره: 4
31 طراحی و تبیین الگوی زنجیره تامین تاب آور در صنایع داروسازی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 16، شماره: 51
32 طراحی و تبیین الگوی عوامل موثر بر عملکرد در بازارگرایی در دانشگاه فنی و حرفه ای کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 11، شماره: 1
33 عوامل تاثیرگذار بر کارآفرینی سازمانی فناورانه: با رویکرد کسب و کارهای الکترونیک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 7، شماره: 3
34 عوامل موثر در رشد بهره وری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 3، شماره: 9
35 عوامل موثر در رشد بهره وری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 2، شماره: 8
36 فرآیند محوری با رویکرد تعالی جویی در بنگاه های تولیدی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 5، شماره: 14
37 کاربرد فرآیند تحلیل شبکه ای جهت رتبه بندی تامین کنندگان و عوامل مرتبط با تصمیم گیری در زنجیره تامین (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 2، شماره: 3
38 مدلی میان سطحی برای تبیین ارتباط ادراک از حمایت سازمانی، ادراک از احترام سازمانی و مشارکت در تصمیم گیری با تعهد سازمانی؛ مطالعه موردی: اعضای هییت علمی دانشگاه های تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 6، شماره: 2
39 مسیولیت صندوق تامین خسارتهای بدنی نسبت به خسارتهای بدنی وارد بر راننده مسبب حادثه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 33، شماره: 4
40 نوآوریها و تحولات قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 33، شماره: 4
41 هوش سازمانی: شناسایی مولفه ها با رویکرد رفتاری و عاطفی و رتبه بندی به روش مدل سازی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 11، شماره: 1
42 هوش سازمانی: شناسایی مولفه ها با رویکرد رفتاری و عاطفی و رتبه بندی به روش مدل سازی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 11، شماره: 1
43 یک مدل ترکیبی برای رتبه بندی اعدادفازی غیرنرمال (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 23، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Novel Model for Inverse Data Envelopment Analysis in Multi-Stage Network (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا
2 An Approach Based on Binary Multiple Criteria Programming for Supplier Selection Problem under Uncertainty (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
3 ارایه مقیاسی برای ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیکی در بانکداری ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
4 ارایه و تبیین مدل ریاضی مسیله زمانبندی پروژه چند مهارته همزمان با برنامه ریزی تولید منابع مصرفی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
5 ارزیابی بهره وری نیروی انسانی با محوریت آسیب شناسی با استفاده از مدل (Achieve)مورد مطالعه: صنایع کشاورزی استان اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
6 ارزیابی تاثیر سرمایه فکری بر نوآوری در صنعت توریسم استان اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
7 ارزیابی تاثیر کیفیت زندگی کاری کارگران برعملکرد واحدهای تولیدی (مطالعه موردی شرکت های مستقر در شهرک صنعتی مشگین شهر) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
8 ارزیابی تاثیرات عوامل کلیدی موفقیت مدیریت زنجیره تامین سبز بر اقدامات سبز و نتایج عملکردی پایدارمطالعه موردی: شرکت خودروسازی سایپا (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو ایران
9 ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شعب بانک ملت با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
10 ارزیابی مدیریت ریسک پروژه با رویکرد مهندسی ارزش در پروژه های عمرانی شهری مطالعه موردی: پروژه خط هفت متروی تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
11 ارزیابی و رتبه بندی کارایی با استفاده از رویکرد تلفیقی DEA/BSC و کارایی متقاطع (مطالعه موردی شعب بیمه پاسارگاد اردبیل) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
12 استخراج میزان تاثیر قابلیت نوآوری تکنولوژیک بر عملکرد نوآوری در صنعت لبنیات ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
13 الگوی ارزیابی کارائی و خود ارزیابی نظام پیشنهادها با استفاده از تکنیک IDEA (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
14 انتخاب بهینه سبد سهام با استفاده از مدل شبکه عصبی – مصنوعی، اریما و مدل مارکوئیتز در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
15 اولویت بندی اقدامات استراتژیک سازمان های مشتری گرا با رویکرد QFD-ANP فازی مطالعه موردی: یک دانشگاه غیردولتی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
16 Performance Evaluation of Banking Organizations Using the New Proposed Integrated DEA-BSC Model (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
17 Presentation of a New Model in Multi-Stage Network DEA with Consideration of Weight Restriction (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا
18 بررسی اختصاص اعتبارات بودجه با استفاده از رویکرد مدل برنامه ریزی آرمانی مطالعه موردی: استان قم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
19 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر خلق مزیت رقابتی با میانجی گری نوآوری مطالعه موردی : شرکتهای دانش بنیان مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری تهران (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار
20 بررسی تاثیر کسب و کار الکترونیکی بر عملکرد بانک ها با محوریت BSC مطالعه موردی: صنعت بانکداری استان اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
21 بررسی تاثیر یکپارچگی زنجیره تامین بر کیفیت خدمات با استفاده از مدل سروکوال (مورد مطالعه: صنعت هتل داری) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
22 بررسی تأثیر پدیدار شدن اصول ناب و چابک در یکپارچگی زنجیره تأمین شرکت های هولدینگ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
23 بررسی روشهای عملیاتی برای کاهش ضایعات و افزایش بهره وری (مورد مطالعه: واحدهای تولیدی شهرک صنعتی بهارستان کرج) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
24 بررسی سنجش کارایی شعب بانکها با تکنیک های ناپارامتریک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
25 بررسی عوامل اقتصادی موثر بر توسعه کار آفرینی روستایی در استان همدان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
26 بررسی نقش عوامل محیطی، ساختاری و رفتاری بر فرآیند جانشین پروری سازمان از طریق تاثیر بر توانمندسازی عملکرد منابع انسانی به عنوان متغیر میانجی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
27 بررسی نقش میانجی فرهنگ کارآفرینی سازمانی در تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد کسب و کار (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
28 بررسی و بهبود TTM در توسعه محصول جدیدبه کمک پویایی های سیستم (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
29 بررسی و تجزیه و تحلیل ریسک های مدیریت زنجیره تامین پایدار برپایه روش FSWARA (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
30 برنامهریزی زمان بندی با رویکرد ریسک محور (موردمطالعه: کارخانه ریخته گری ایران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
31 بهینه سازی شبکه حلقه بسته ی زنجیرتامین الکترونیک با بهینه سازی استوار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
32 تبیین جایگاه سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی بر تشخیص فرصت از طریق هوشیاری کارآفرینانه در مراکزرشد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری
33 تدوین استراتژی با استفاده از رویکرد جدید Swot درمحیط فازی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
34 تعیین و رتبه بندی پروژه سبد انتخاب با استفاده از مدل حداقل مربعات لگاریتمی و SAW( مورد مطالعه: پروژه های آالایندگی هوا) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
35 رتبه بندی پروژه های آلایندگی با استفاده از یک روش تلفیقی پروموتی و تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
36 شبیه ساز شاخصهای عملکرد زمانی پروژه از طریق روش طول زمان کسب شده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
37 شناسایی و استخراج میزان تاثیر ریسکهای مشارکت مشتریان در توسعه محصول جدید (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
38 طراحی و توسعه مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی برای فروشگاههای زنجیره ای ایران (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
39 فرآیند محوری با رویکرد تعالی جویی در بنگاه های تولیدی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
40 کاربرد تکنیک فرایند تحلیل سلسه مراتبی در رتبه بندی شاخص های کلیدی انتخاب سیستم مناسب برنامه ریزی منابع سازمان (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و ششمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
41 گزینش استراتژیک های مدیریت دانش با بکارگیری فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
42 محافظه کاری مشروط و غیرمشروط و ریسک قیمت سهام (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
43 مدل ترکیبی فرایند تحلیل سلسله مراتبی- برنامه ریزی آرمانی برای سنجش ساختار سیستم های کنترل کیفیت در سازمان های خدماتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
44 مدل چندهدفه برای انتخاب تامین کنندگان در سیستم های لجستیک معکوس تحت شرایط اطمینان با الگوریتم های NSGA II و MOPSO (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع