امید لوئی

 امید لوئی گروه شیمی، دانشگاه پیام نور

امید لوئی

Omid Louie

گروه شیمی، دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Denture base polymers, poly methyl methacrylate improved using free radical copolymerization (دریافت مقاله) فصلنامه ارتباطات شیمی ایران دوره: 3، شماره: 3
2 Synthesis and characterization of supramolecule self-assembly polyamidoamine (PAMAM) G1-G1 NH2, CO2H end group Megamer (دریافت مقاله) فصلنامه ارتباطات شیمی ایران دوره: 2، شماره: 4
3 Synthesis and characterization of termini azobenzenedendrimer (دریافت مقاله) فصلنامه ارتباطات شیمی ایران دوره: 1، شماره: 1
4 Theoretical models for determination of weight percent of PHCS-g-PLLA copolymer using experimental data (دریافت مقاله) فصلنامه ارتباطات شیمی ایران دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Comparison of PAMAM dendrimer and dendrimer functionalized reduced graphene oxide modified pencil graphite electrodes for electrochemicaldetermination of anticancer drug (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
2 بررسی افزایش قابلیت پالایش کادمیم در گیاه آفتابگردان در حضور پتاسیم کلرید (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
3 بررسی بایو ژئوشیمیایی باکتریDisulfo vulgarisواثر زیست محیطی آن در پالایش آلودگی کروم و سایر فلزات سنگین (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور