منوچهر فروتن

 منوچهر فروتن عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

منوچهر فروتن

Manochehr Forotan

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آفرینش شاعرانه در فضای شهری: واکاوی نشانه شناختی فضای شهری باغ بلند شیراز (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 12، شماره: 2
2 برج مسکونی در قاب سینما؛ واکاوی نشانه شناختی ساختمان های بلند مسکونی در سینمای بعد از انقلاب اسلامی ایران (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 74
3 تحلیلی از فضا های شهری از تبریز ایلخانی تا اصفهان صفوی (بررسی زمینه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی) (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 3، شماره: 4
4 زبان معمارانه نگاره های ایرانی (بررسی ویژگی های نگاره های ایرانی به عنوان اسناد تاریخی معماری اسلامی ایران) (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 4، شماره: 6
5 شناخت مولفه پارالاکس و ریشه یابی آن در فلسفه طراحی استیون هال نمونه موردی : موزه هلسینکی، اکتشافات درون و تسراکت زمان (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 14، شماره: 50
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارایه مدل مفهومی سرزندگی در فضاهای جمعی دانشگاهی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی عمران ، معماری و مدیریت شهری
2 ارزیابی شاخص های توسعه پایدارشهری در بازآفرینی شهرهای امروز (نمونه موردی: شهر سنندج) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
3 از منطقه گرایی تا زیست منطقه گرایی؛ رویکردها و روش ها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
4 استفاده از روایت در موزه های تعاملی با رویکرد تاریخی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی عمران،معماری و علوم محیطی
5 باززنده سازی سایت های صنعتی: راهکاری براساس رویکرد زمینه گرایی، نمونه موردی انبار نفت همدان (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
6 بازشناسی اصول معماری بومی مناطق زاگروس با رویکرد منطقه گرایی گامی در طراحی پایدار سکونت گاهای کوهستانی نمونه موردی:اورامانات روستای هجیج (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
7 بررسی اجزا و عناصر خانه های سنتی تبریز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری ایرانی اسلامی و توسعه پایدار
8 بررسی تاثیر جریان مدرنیسم بر هویت ایرانی-اسلامی بناهای مذهبی(مساجد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
9 بررسی تحولات فضایی ،گشایش و شفافیت در دوران صفوی تا قاجار (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
10 بررسی تطبیقی کاربست عناصر معماری سنتی در مساجد معاصر ایران وترکیه: نمونه موردی، مسجد جامع شهرک غرب و مسجد شاکرین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری
11 بررسی تعامل معماری و بستر فرهنگی با رویکرد منطقه گرایی انتقادی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
12 بررسی حس قلمرو و رفتار قلمروپایی در فضاهای مسکونی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
13 بررسی رابطه ادبیات عرفانی ومعماری اسلامی ایران دردوره ایلخانی و تیموری (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت خوانش هویت ایرانی اسلامی در معماری و شهرسازی
14 بررسی راهکارهای ایجاد حس مکان در فضاهای شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
15 بررسی عوامل تاثیر گذار بر حس دلبستگی به مکان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
16 بررسی عوامل گوناگون موثر بر ارتقاء دلبستگی مکانی در فضاهای جمعی مجتمعهای مسکونی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی ومحیط زیست پایدار
17 بررسی عوامل مؤثر برخلق فضای پایدار با تکیه بر مفهوم سرزندگی مطالعه موردی: شهر تهران (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
18 بررسی عوامل مؤثر در طراحی محله پایدار با تکیه بر مفهوم پایداری اجتماعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
19 بررسی گونه شناسی خانه های سنتی شهر تبریز با رویکرد منطقه گرایی انتقادی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
20 بررسی معماری پایدار بام سبز و تاثیر آن درکیفیت و بهبود زندگی (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
21 بررسی مفهوم و شکل گیری مرکز محله در شهرهای ایرانی اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین
22 بررسی مکان یابی مساجد معاصر شهر ایلام (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین
23 بررسی مولفه های پایداری اجتماعی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
24 بررسی مولفه های روانشناختی وکالبدی تاثیرگذاربرامنیت محیط (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
25 بررسی نقش ارزش های محیط طبیعی در شکل گیری و تداوم آثارهنری در منطقه تاریخی بیستون (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
26 بررسی نقش فرهنگ در شکل گیری روابط بین اجزا گونه های مختلف خانه های سنتی تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی
27 بررسی نقش فضای سبز در مدارس از منظر کودکان (مطالعه موردی: مدارس ابتدایی دخترانه شهر همدان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
28 بررسی نقش نور در مساجد و کلیساها(مسجد نصیر الملک،کلیسای نور) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
29 بررسی و تحلیل امنیت اجتماعی در محله ها و بافت های تاریخی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین
30 بررسی و تحلیل امنیت اجتماعی در محله ها و بافت های تاریخی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی عمران،معماری و علوم محیطی
31 بررسی ویژگیهای معماری سنتی و بومی مناطق کوهستانی و بحث مقاوم سازی آن دربرابر زلزله (دریافت مقاله) نخستین همایش سراسری بومی سازی مقررات ملی ساختمان
32 بررسینقش معماری ایرانی- اسلامی در آموزش مفاهیم و ارزشهای اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
33 برقراری پایداری اجتماعی در فضاهای فرهنگ محور با بهره گیری از انگاره های محیطی و اجتماعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
34 تبیین معىای انسجام اجتماعی در فضای محلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
35 تبیین هویت خانه سنتی ایرانی از دیدگاه داریوش شایگاه متقدم (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران , معماری و شهرسازی معاصر
36 تحلیل حکمت متعالیه در بناهای معماری:مطالعه موردی مسجد شیخ لطف الله (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
37 تحلیل نقش ارسن ها در دستیابی به توسعه پایدار شهرها نمونه موردی مجموعه ارسن شیخ صفی الدین اردبیلی (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
38 ثاثیر آکوستیک صوتی معماری مدارس بر یادگیری دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
39 راهکارهای برقراری پایداری محیطی و اجتماعی در فضاهای فرهنگ محور (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
40 روان شناسی محیطی در فضاهای آموزشی (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
41 رویکردها در مطالعه ی تطبیقی معماری و موسیقی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی معماری، موسیقی، ادبیات
42 زیبایی شناسی در معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
43 سرزندگی شهری،دیدگاه ها و شاخص ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
44 عوامل موثر بر حفظ فضای شخصی افراد در فضاهای مسکونی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
45 غنای حسی در محیط های مسکونی : بررسی رابطهی غنای حسی و رضایتمندی در مشاعات آپارتمانهای مسکونی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
46 کاربرد اصول معماری پایدار درجهت راهکارهای طراحی مجتمع های مسکونی در مناطق کوهستانی ایران،نمونه موردی:خرم آباد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
47 کارکرد ایجاد حس مکان در سینما (مورد پژوهی پردیس سینما ملت شهر تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
48 گونه شناسی خانه های تاریخی دوره قاجار، نمونه موردی خانه های تاریخی بروجرد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین
49 گونه شناسی فرمی گنبدهای نوین با رویکرد زمینه گرایی در بناهای فرهنگی ایران (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
50 مشارکت طراحی درقلمروفضای همکاری طراحان و کاربران (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی
51 مطالعه تطبیقی کاربرد استراتژی های پدافند غیرعامل از منظر معماری در ایستگاه های متروی تهران، پیونگ یانگ و مسکو (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
52 معماری و ادبیات کودک: ارتقاء کیفیت فضاهای آموزشی کودکان با بهره گیری از داستان های ایرانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
53 معنای خانه: بررسی تطبیقی رویکردها و روشها (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
54 معنای فضاها درخانه های سنتی اراک بررسی رابطه الگوی فعالیت ها و معنای فضاها (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی
55 معنای محیط در روانشناسی محیط از دیدگاه مختلف (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
56 مفهوم تطبیق پذیری وعوامل موثربرآن درفضاهای کالبدی معماری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
57 مفهوم شناسی عناصر و اصول صورت باغ ایرانی در جهت ارائه طرح باغ مدرسه (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
58 منشا هنر و معماری اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
59 منطقه گرایی انتقادی :رویکردی در بررسی تعامل معماری و بستر فرهنگی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
60 موزه های نوین و تعامل آنها با مخاطبین با رویکرد اجتماعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
61 نقش فضاهای جمعی مجتمع های مسکونی درراستای ارتقاء پایداری اجتماعی باتاکید برتعاملات اجتماعی (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
62 نقش فضاهای جمعی مسکونی در ارتقا سرزندگی: بررسی میزان همبستگی ویژگیهای معماری فضاهای جمعی و سرزندگی در مجتمعهای مسکونی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
63 نگاهی به رفتار فضایی و تظاهرات مذهبی در فضاهای غیر زیارتی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری