علی اکبر گل محمدی

 علی اکبر گل محمدی دکتری مدیریت ،معاونت بهداشت، امداد و درمان ناجا

علی اکبر گل محمدی

Ali Akbar Gol Mohamadi

دکتری مدیریت ،معاونت بهداشت، امداد و درمان ناجا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی ارتباط بین شاخص توانایی انجام کار و عوامل استرس زای شغلی در پرستاران بیمارستان های منتخب پلیس (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 2، شماره: 4
2 بررسی رابطه میان استرس شغلی و توانمندی شغلی در پرستاران بیمارستانهای منتخب نظامی سراسر کشور (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 2، شماره: 1
3 تاثیر طول گام بر مولفه های عمودی و خلفی نیروی عکس العمل زمین و نرخ بارگذاری در حین انجام حرکت «بدو - رو»: مولفه ای برای خطر شکستگی استرسی در اندام تحتانی نظامیان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 2، شماره: 2
4 طراحی الگوی ارزیابی عملکرد سازمانی بیمارستان های ناجا (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 شاخصهای کلیدی شایستگی دانش آموزان براساس سند تحول بنیادین و اقتصاد مقاومتی در آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی