نجف لک زایی

 نجف لک زایی استاد، گروه علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم

نجف لک زایی

Najaf Lakzaee

استاد، گروه علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی امنیت اقتصادی افراد از خلال قواعد فقه امامیه با نگاهی به مرجع امنیت (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی دوره: 21، شماره: 6
2 امنیت متعالیه (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 2، شماره: 5
3 بررسی جایگاه نظام اجتماعی در اندیشه سیاسی علامه طباطبایی (دریافت مقاله) فصلنامه سپهر سیاست دوره: 2، شماره: 3
4 تبیین ماهیت دولت نبوی و علوی: رویکردهای مفهومی، ساختاری و نظری (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 5، شماره: 17
5 قرآن کریم و خط مشی های سیاسی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 1، شماره: 1
6 مبانی مناسبات امنیت فرهنگی متعالی و آزادی فرهنگی متعالی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 6، شماره: 21
7 پاسخ به پرسش های اصلی مکاتب امنیتی از منظر فقه با تاکید بر دیدگاه صاحب جواهر (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه حکومتی دوره: 3، شماره: 5