علی شهریاری

 علی شهریاری دانشگاه زابل

علی شهریاری

Ali Shahriari

دانشگاه زابل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Selecting Drought Resistant Sweet Corn Cultivars Based on Germination Percentage and Seedling Proline Content under Osmotic Potentials Stress (دریافت مقاله) مجله پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 1
2 اثر پیشگیری کننده چای سبز و سیاه ایرانی بر چاقی تغذیه ای در موش های صحرایی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 67، شماره: 2
3 اثر مکمل خوراکی کلرید کلسیم بر غلظت سرمی کلسیم، فسفر و منیزیم گاوهای شیری هلشتاین در دوره انتقال (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 73، شماره: 3
4 اثرات نانو ذرات نقره تولید شده با روش احیای زیستی در پاسخ سیستم دفاعی آنتی اکسیدانی بافت آب شش ماهی کپور معمولی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 10، شماره: 3
5 ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی آلوئه ورا و هورمون های هیپوفیزی جنسی متعاقب دیابت تجربی در موش های صحرایی نر (دریافت مقاله) فصلنامه طب دامی ایران دوره: 11، شماره: 2
6 Kinetic Study of Erythrose Reductase Extracted from Yarrowia lipolytica (دریافت مقاله) مجله سلول و تحقیقات مولکولی دوره: 10، شماره: 2
7 بازسازی شرایط محیطی گذشته با استفاده از نشانگرهای زیستی و کانی شناسی رسی دررسوبات لسی شمال شرق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 1
8 بررسی برخی خصوصیات شیمیایی و میزان برخی عناصر غذایی همراه با گرد و غبار دشت سیستان (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 9، شماره: 23
9 بررسی تاثیر مصرف نانو اکسید آهن بر پروفایل لیپیدی و شاخص های استرس اکسیداتیو در سرم و کبد موش صحرایی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 17، شماره: 3
10 بررسی سمیت نانوذرات نقره سنتز شده با استفاده از عصاره الکلی جلبک دریایی سارگاسوم آنگوستیفولیوم در ماهی کپور معمولی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 71، شماره: 2
11 بررسی نقش استفاده از نرم افزار اصلاح خودکار در یادگیری زبان انگلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 4
12 تغییر پارامترهای لیپیدی سرم خون و کبدگاومیش درپاسخ به محرومیت غذایی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 70، شماره: 1
13 تغییرات فصلی و مکانی نرخ گرد و غبار حمل شده از روی شهرهای دشت سیستان و ارتباط آن با برخی پارامترهای اقلیمی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 6
14 طراحی کنترل کننده بهینه فشار در یک تونل باد فراصوت دمشی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 14، شماره: 47
15 کاربرد روش درختان تصمیم گیری تصادفی در پیش بینی کلاس های خاک در اراضی با پستی و بلندی کم ( مطالعه موردی: شهرستان هیرمند) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
16 مطالعه تغییرات آنزیم های آنتی اکسیدانی و سطح پراکسیداسیون لیپیدی ماهی کپور معمولی در مواجهه با نانوذرات نقره سنتز شده از جلبک سارگاسوم (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 31، شماره: 2
17 مطالعه تغییرات هیستومورفومتری و هیستوشیمی تخمدان موش صحرایی متعاقب مصرف اکسید آهن و نانواکسید آهن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 71، شماره: 1
18 مطالعه خاک شناسی پارینه در توالی های لس-خاک قدیمی در طول یک ردیف اقلیمی در شمال ایران (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 2
19 مقایسه بار آلودگی میکروبی آب های بطری شده در بسته های کوچک و بزرگ شهر گرگان در سال 94-1393 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 2، شماره: 1
20 مقایسه تأثیر دو فرآورده خوراکی و تزریقی مس بر وضعیت مس سرمی در گوسفند (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 66، شماره: 4
21 مقایسه کیفیت لاشبرگ سه گونه مرتعی و رابطه آن با برخی ویژگی های خاک (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 26، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An overview of airborne dust characterization in Sistan region, Eastern Iran (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا
2 Apoptotic effect of GW9508 small molecule on HT29 cancer cells in the fibrin hydrogel scaffold (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
3 اثر برخی کودهای آلی و اندازه سلولهای سینی نشا بر عملکرد و کیفیت میوه گوجه فرنگی داربستی رقم ایزابلا (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
4 اثر پوشش گیاهی بر برخی خصوصیات خاک در مناطق خشک، ساحل رودخانه هیرمند (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
5 اثر سطوح ژیومورفیک و نوع پوشش گیاهی بر برخی خصوصیات خاک در مراتع حاج بیگی تربت حیدریه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
6 اثر ضدقارچی عصاره های آبی و اتانولی چریش و آویشن بر قارچ های پنی سیلیوم و ریزوپوس در شرایط آزمایشگاه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
7 اثر مصرف انتخابی چای سبزوسیاه بر محتوای تریگلیسرید سرم کبد در موشهای تغذیه شده با چربی بالا (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
8 ارائه تابع سوخت بهینه در عملکرد از پیش تعیین شده موتور توربوجت با استفاده ازشبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
9 ارائه یک الگوریتم بر اساس روش ساختاری جهت طراحی سیستم عیب یاب کمپرسور در یک موتور توربوجت (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
10 ارزیابی آلودگی برخی فلزات سنگین در گرد و غبار شهر زاهدان، جنوب شرق ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا
11 ارزیابی سیستم های اسمز معکوس در بهبود کیفیت آب مورد استفاده در مایع همودیالیز بیمارستانهای شهر اصفهان در سال 1390 (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
12 ارزیابی شیوع قارچ در شبکه توزیع آب آشامیدنی و ارتباط آن با برخی پارامترهای کیفی آب آشامیدنی (دریافت مقاله) پنجمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان
13 استفاده از نقشهبرداری رقومی در دشتهای سیلابی مطالعه موردی: دراراضی شهرستان هیرمند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
14 استفاده از ویژگیهای زود یافت خاک برای برآورد ظرفیت تبادل کاتیونی خاکهای لسی استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
15 Cytotoxic Effect of ZnO on the Human Lung Cancer (A549) and HUVEC as a Normal Cell Line (دریافت مقاله) سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
16 Impact of airborne dust abundance on number of hospital admissions for respiratory diseases in Sistan region (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار
17 Induction of Autophagy by GW9508 and Implications for Cancer Therapy (دریافت مقاله) سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
18 Investigation of insecticidal properties of scorpion venom through its effect on detoxification enzymes of stem sugarcane borers (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
19 Malate dehydrogenase can help lactate dehydrogenase to support glycolysis pathway in breast cancer (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
20 Sesamia nonagrioides (Lepidoptera: Noctuidae) histopathological changes induced by Hottentotta Saulcyi scorpion venom (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
21 The effects of rapamycin on the glycolysis in breast cancer cell lines MCF-7 & MDAMB231 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
22 The relationship between climate conditions and airborne dust abundance in Zabol and Hirmand cities (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار
23 The role of lactate dehydrogenase in the progression of breast cancer cell lines MCF-7 & MDA-MB231 and its inhibition by oxamate (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
24 بررسی آلاینده های هوا ناشی از خودروهای بنزینی و دیزلی درشهرگرگان (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
25 بررسی اثر کشت طولانی مدت بر کربن آلی، نیتروژن کل و نسبت C/N مالی سولزهای استان گلستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
26 بررسی اثرات مصرف مقادیر مختلف کود نیتروژن و تراکم بذر بر روی عملکرد دانه و اجزای متشکل آن در گندم رقم آتیلا 5 (چمران ) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
27 بررسی استرس، اضطراب در دانش آموزان ابتدایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
28 بررسی برخی خصوصیات شیمیایی و عناصر غذایی در مناطق مستعد فرسایش بادی در تالاب های هامون (دریافت مقاله) کنفرانس راهکارها و رهیافت های احیا تالاب بین المللی هامون
29 بررسی برنامه درسی وبرنامه ریزی آموزشی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
30 بررسی پارامترهای فیزیولوژیکی ذرت شیرین شامل میزان نسبی آب برگ، پرولین اسید و محتوای کلروفیل برگ در مراحل مختلف رشد نسبت به تنش آبیاری و میزان ازت مصرفی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
31 بررسی پاسخ های فیزیولوژیکی ذرت شیرین شامل میزان و زنده مانی دانه گرده ، میزان فتوسنتز و هدایت روزنه ای نسبت به تنش آبیاری و میزان ازت مصرفی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
32 بررسی تاثیر نوع باکتری بر مشخصات نفوذپذیری خاک رمبنده اصلاح شده به روش بیولوژیکی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
33 بررسی تأثیر رسوی آب در تجهیزات گرمایشی صنعتی و مسکونی بر افزایش مصرف سوخت و راه کارهای بهینه سازی مصرف سوخت در دیگهای آب داغ، شوفاژ خانه و آبگرمکن خانگی (دریافت مقاله) سومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان
34 بررسی تصمیم گیری و فرایندهای ادراکی در سازمانها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
35 بررسی جمعیت باکتریایی و قارچی همراه گرد و غبار طی بازه وزش بادهای 120 روزه در مناطق شهری دشت سیستان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
36 بررسی جمعیت میکروبی گرد و غبار در یک رخداد طوفان درمناطق شهری دشت سیستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
37 بررسی خصوصیات بیولوژیک و شناسایی میکروارگانیسم های غالب در نقاط مستعد فرسایش بادی در تالاب های هامون (دریافت مقاله) کنفرانس راهکارها و رهیافت های احیا تالاب بین المللی هامون
38 بررسی خصوصیات زیستی طوفان های گرد و غبار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا
39 بررسی رابطه بین جمعیت باکتریایی همراه با گرد و غبار با برخی پارامترهای اقلیمی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
40 بررسی رابطه بین سطح ویژه خاک با حفظ و میزان کربن آلی خاک در استان گلستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
41 بررسی سبک های تربیت دینی و روشهای انتقال آن به نوجوانان و عوامل موثرآن با تاکید بر نقش مهم خانواده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی
42 بررسی سطح ویژه ذرات گرد و غبار و رابطه آن با اندازه ذرات در منطقه سیستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
43 بررسی عوامل موثر در تغییرات خاک در بخشی از اراضی دشت سیستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
44 بررسی غلظت آلومینیوم در منابع تامین و شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر اصفهان در سال 1381 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بهداشت محیط
45 بررسی غلظت فلزات سنگین در ماهی های مصرفی شهر زابل در سال 1384 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
46 بررسی غلظت کادیوم ، کروم ، سرب ، نیکل ، و جیوه ، در برخی از ماهیان مصرفی شهر اصفهاندر سال 1382 (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
47 بررسی غلظت کروم و مس در گرد و غبار اتمسفری شهرهای شمالی استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ریزگرد با رویکرد سلامت محور
48 بررسی غلظت منگنز و روی در گرد و غبار اتمسفری شهرهای شمالی استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ریزگرد با رویکرد سلامت محور
49 بررسی کانی شناسی و تکامل خاک های مالی سولز در استان گلستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
50 بررسی کیفیت میکروبی شناگاههای دریای خزر در سواحل خلیج گرگان در سال 1383 مطالعه موردی سواحل شهرستانهایبندر ترکمن و بندر گز (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
51 بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی در بیمارستانهای استان گلستان در سال 1385 (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
52 بررسی میزان تری اسیل گلیسرول کبد اسید های چرب غیر استریفیه خون گاو میش های بومی درشهرستان اهواز (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
53 بررسی میزان تری اسیل گلیسرول کبد اسید های چرب غیر استریفیه خون گاو میش های بومی درشهرستان اهواز (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
54 بررسی میزان غلظت سرب و کادمیوم در مزارع سبزی گرگان در سال 1387 (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
55 بررسی میزان فلزات سمی کادمیوم و سرب درسه گونه از ماهیان دریایی کپور، کفال و ماهی سفید در سواحل شرقی دریای خزر در سال 1385-1386 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
56 بررسی نرخ فرونشست گرد و غبار در طی یک رخداد طوفان در شهرهای دشت سیستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
57 بررسی نرخ گرد و غبار حمل شده در دوره وزش بادهای 120 روزه در منطقه سیستان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
58 بررسی همبستگی برخی پارامتر های اقلیمی با جمعیت قارچی همراه با گرد و غبار (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
59 تاثیر کوتاه مدت مکمل قهوه سبز بر شاخص های آسیب عضلانی و استرس اکسیداتیو متعاقب فعالیت حاد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
60 تأثیر افزودن پودر سیر به جیره بر تراکم لیپیدهای عضلات و عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
61 تبیین عوامل طبیعی موثر بر رفتار سیاسی و مخاطرات قومی در استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
62 تعیین پارامترهای کنترلی موتورتوربوجت برای یک مانور از پیش تعیین شده (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
63 تعیین حداکثر نیروی پیشران قابل دسترس از یک موتور توربوجت در یک مانور شتابگیری مشخص (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
64 تعیین حداکثر نیروی پیشران قابل دسترسی از یک موتور توربوجت در یک مانور شتابگیری مشخص با استفاده از شبکه عصبی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک
65 تغییرات سطح دفاع آنتی اکسیدانی سرم رات بدنبال مصرف سیکلوفسفامید، عصاره اکیناسه پورپوره آ و مسنا (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
66 جداسازی و خالص سازی آنزیم لاتوپراکسیداز از آب پنیر (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
67 شناسایی برخی گونه های قارچی آلرژی زا در گرد و غبار اتمسفری منطقه سیستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ریزگرد با رویکرد سلامت محور
68 شناسایی قارچ های بیماریزای گیاهی همراه با طوفان های گرد و غبار دشت سیستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا
69 شناسایی و جداسازی میکروارگانیسم های همراه با گرد و غبار حمل شده از روی دشت سیستان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
70 فراوانی ژن های مقاوم به آنتی بیوتیک در منابع محیطی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
71 کاربرد فناوری بایوفلاک Biofloc در ماهی کپور معمولی cypinus carpio (دریافت مقاله) همایش ملی منطقه­ ای آبزی­ پروری مدیریت و ارتقاء بهره­ وری منابع آب
72 کاربرد منطق فازی درعلوم خاک (دریافت مقاله) همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
73 کیفیت میکروبی آب شناگاه های دریای خزر در سواحل استان گلستان (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
74 کیفیتمیکروبی آب شناگاه های دریای خزر در سواحل استان گلستان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا
75 محور مقاله: پیدایش و رده بندی خاک- مطالعه خاکشناسی پارینه یک خاک قدیمی در منطقه حر م ک، شرق ایران (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
76 محور مقاله: خاک، فرهنگ، هنر و ترویج جایگاه آن- ضرب المثل ها، باورها و دانش بومی در مورد خاک در منطقه سیستان در شرق ایران (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
77 محور مقاله: فناوری های نوین در علوم خاک- بررسی رابطه عملکرد گندم با برخی خصوصیات خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در مناطق خشک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
78 محور مقاله: فناوری های نوین در علوم خاک- بررسی همبستگی برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک با اطلاعات سنجش از نزدیک خاک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
79 مدیریت پسماندهای پزشکی در بیمارستانهای شهر گرگان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
80 مقایسه بار آلودگی میکروبی در آب های بطری شده کوچک و بزرگ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آب های بسته بندی شده
81 مقایسه تأثیر حشره کش های کنفیدور، آزادیراختین واتیون بر شپشک آرد آلود ختمی چینی گل سرخ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
82 مقایسه دو فرآورده خوراکی تزریقی مس در درمان کمبود مس در گوسفند (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
83 مقایسه روشهای رگرسیونی و محاسبات نرم در تخمین اندازه ذرات خاک با استفاده از اطلاعات سنجش از نزدیک خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
84 نقش کاربری های مختلف اراضی در تولید رسوبات تپه های ماسه ای منطقه جزینک – سیستان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
85 ویژگی ها و سینتیک لاکتات دهیدروژناز در سرطان پستان و بافت نرمال پستان (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سرطان پستان