محمود عباسی

 محمود عباسی دانشیار اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، ایران

محمود عباسی

Mhmoud Abasi

دانشیار اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار استقرار نظام واحد ثبت اختراع در اتحادیه اروپا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 18، شماره: 52
2 اثر پردازش اصطکاکی اغتشاشی ارتعاشی بر روی ریزساختار و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت سطحی Al5052/SiC (دریافت مقاله) مجله مهندسی ساخت و تولید دوره: 6، شماره: 1
3 ارزیابی کارایی سرعت اسکیدر چنگک دار HSM 904 در شیب های طولی مختلف مسیر چوبکشی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 22، شماره: 4
4 انسجام واژگانی در متن سورریالیستی بوف کور بر پایه نظریه هالیدی و حسن (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 7، شماره: 5
5 براورد میزان نیازآهن مرغهای مادرگوشتی دراواخر دوره تولید بااستفاده ازمدلهای غیرخطی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 70، شماره: 1
6 بررسی اندیشه های اگزیستانسیالیستی در شعر معاصر (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 18، شماره: 35
7 بررسی انواع استعاره در غزلیات حافظ شیرازی بر مبنای زبانشناسی شناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ادبی دوره: 6، شماره: 9
8 بررسی فعل از جهت زمان در ترجمه کهن قرآن قدس (دریافت مقاله) نثر پژوهی ادب فارسی دوره: 19، شماره: 39
9 بررسی موسیقی درونی در اعجاز خسروی و خزاین الفتوح امیرخسرو دهلوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 8، شماره: 29
10 بررسی و تحلیل استعاره در دیوان شاپورتهرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 9، شماره: 33
11 بررسی و تحلیل گونه های هنجارگریزی در غزل های امیرحسن سجزی دهلوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 9، شماره: 32
12 بن مایه های مشترک قصه الغربه الغربیه سهروردی و آیین گنوسی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 10، شماره: 37
13 تحلیل سبکی اولین شرح دیوان انوری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 8، شماره: 27
14 تحلیل کار کرد مفهوم انسان مذهبی میر چا الیاده در حکایات کرامات فارسی با تکیه بر اسرارالتوحید (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 14، شماره: 50
15 تکواژهای اشتقاقی در غزل های امیر حسن سجزی دهلوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 8، شماره: 26
16 محصولات غذایی تراریخته و چالشهای پیش رو از منظر حق بر غذا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 16، شماره: 45
17 مکر و نیرنگ در عاشقانه های حماسه های ملی ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 15، شماره: 28
18 نقد و تحلیل تشبیه در دیوان سنجر کاشانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 17، شماره: 32
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارایه روشی نوین جهت به سازی خواص جوش اصطکاکی اغتشاشی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
2 ارزش های اخلاقی در پرتو عدالت سازمانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی
3 بررسی ابعاد حقوقی و اخلاقی بانک های زیستی و ذخایر ژنتیکی (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
4 بررسی اثر ارتعاش مکانیکی بر روی میکرو ساختار و خواص مکانیکی ساختار جوش آلومینیوم ایجادشده به وسیله جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی و تقویت شده به وسیله ذرات نانوپودر SiO2 (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
5 بررسی اثر افزایش شدت سرمایش در حین جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر روی ریزساختار و خواص مکانیکی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
6 بررسی اثر پارامتر های رفتار پلاستیک در پیش بینی منحنی حد شکل دهی ورق IF گالوانیزه (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
7 بررسی اثر پارامترهای شکل‌دهی ورق‌های جوش‌دوخت شده بر شکل‌پذیری آنها (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
8 بررسی اثر جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی ارتعاشی بر روی شکل پذیری ورق جوش دوخت شده آلومینیومی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی و پنجمین کنفرانس بین­ المللی مهندسی ساخت و تولید
9 بررسی اثر جهت خط جوش بر روی شکل پذیری و خواص مکانیکی ورق جوش دوخت شده (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
10 بررسی اثر عملیات پیرسازی بر رفتار سایشی آلیاژ Ti- 6Al- 4V (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
11 بررسی اثر فرآیند پیرسازی بر روی خواص مکانیکی و میزان بازگشت فنری آلیاژ Ti - 6Al - 4V (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
12 بررسی اثر فرآیند پیرسازی بر روی خواص مکانیکی و میزان بازگشت فنری آلیاژ Ti - 6Al - 4V (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
13 بررسی اثر لرزش بر روی میکروساختار و خواص مکانیکی جوش اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ آلومینیوم 5052 تقویت شده با ذرات نانوپودر (TiO(2 (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
14 بررسی اثر معیار حد پارگی GTN در پیش بینی منحنی حد شکل دهی ورق فولاد IF (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
15 بررسی اصل احترام به خودمختاری در منابع فقهی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی
16 بررسی اصل احترام به خودمختاری در منابع فقهی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی
17 بررسی تاثیر حروف معانی عربی بر معادل فارسی آنها درپنج ترجمه قرآن ازقرن چهارم تاچهاردهم (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران
18 بررسی تاثیرحذف عامل یا حذف مصدرمنصوب،برترجمه مفعول مطلق های پربسامدقرآن ،باتکیه برترجمه های فولادوندودهلوی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران
19 بررسی تکواژهای تصریفی و اشتقاقی در کتاب گشایش و رهایش ناصر خسرو قبادیانی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
20 بررسی چروکیدگی دیواره در آزمون چروکیدگی فنجان مخروطی با استفاده از معیار انرژی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
21 بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی
22 بررسی زنده مانی بذور علف های هرز در روند پوسیدگی کود دامی (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
23 بررسی مضامین فکری در غزلیات میرزا حبیب خراسانی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
24 بررسی مولفه های برنامه ریزی شهری با توجه به معیارهای کیفی زندگی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
25 بررسی و مقایسه منحنی های FLD ورق فولادی BH بدست آمده از روش تجربی و تئوری (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
26 بهبود ریزساختار خواص مکانیکی کامپوزیت سطحی ایجاد شده بر روی آلیاژ آلومینیوم 6061 در روش پردازش اصطکاکی اغتشاشی با استفاده از ارتعاش مکانیکی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
27 بهبود ریزساختار خواص مکانیکی ناشی از پردازش اصطکاکی اغتشاشی بر روی آلیاژ آلومینیوم 5052 با اعمال ارتعاش مکانیکی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
28 بهره گیری از رهیافت های حقوق بین الملل در جهانی سازی اخلاق زیستی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی
29 تاثیر سرعت دورانی و پیشروی ابزار و همچنین فرکانس ارتعاش بر ریزساختار و خواص مکانیکی نمونه جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی ارتعاشی شده (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
30 تامین پایدار بخشی از آب مورد نیاز شرکت فولاد مبارکه از طریق تصفیه مجدد پسابهای صنعتی (دریافت مقاله) همایش ملی مصرف بهینه آب در صنعت چالشها و راهکارها
31 تجلی اسطوره در هفت پیکر نظامی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای
32 تحلیل تعاملات انسان و محیط در معماری محیطهایداخلی از بعد روان شناسی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
33 تشخیص و اندازهگیری درونخطی عیب ناشی از تخلیه جزئی کابلهای فشار قوی با استفاده از مدولاتور الکترواپتیکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوریهای نوین در علوم مهندسی
34 تصفیه الکتروشیمیایی پسابهای رنگی در محیط آبی و بررسی اثر ولتاژ و اثر الکترولیت کمکی در دو نمونه پساب آزمایشگاهی و پساب حقیقی (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
35 توصیف دستوری گویش فارسی وانی در حاشیه ی تفتان (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
36 جایگاه اخلاق در ارزیابی فناوری های سلامت (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی
37 جایگاه اخلاق در ارزیابی فناوری های سلامت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی
38 جلوه های سبکی در اشعار پیشاهنگان شعر فارسی قرن سوم هجری (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
39 جلوه های فرهنگ ایثار و شهادت در متون ادبی و عرفان اسلامی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
40 جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی مس- فولاد و بررسی اثر تعداد پاس بر روی میکروساختار و خواص مکانیکی جوش (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
41 خودداری از کمک به مصدومین از منظر اخلاق و حقوق پزشکی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه
42 درک دانشجویان پرستاری از موانع حساسیت اخلاق حرفه ای:یک تحقیق کیفی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی
43 دیدگاه پرستاران در مورد جو اخلاقی بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی
44 دیدگاه پرستاران در مورد جو اخلاقی بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی
45 ردیابی کلمات سوره حمد در ترجمه کهن قرآن قدس (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
46 ساخت دستگاه جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی لوله و بررسی میکروساختار و خواص مکانیکی جوش (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
47 ساماندهی پیاده راه های شهری با تاکید بر اصول زیباشناسی (نمونه موردی پیاده راه های مرکز شهر اراک) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران
48 سایه اندیشه های مولانا برهگل (دریافت مقاله) سومین همایش متن پژوهی ادبی (نگاهی تازه به آثار مولانا)
49 کاهش تداخل درشبکه های فمتوسل مبتنی بر روش پرش زمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کاربردی در مهندسی برق، کامپیوتر
50 مدلسازی نیروگاه بادی با استفاده از مدل غیرخطی وینر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
51 مطالعه ریزساختار و خواص مکانیکی در جوشکاری نامتجانس چدن نشکن و فولاد 1.7131 )16MnCr5( با الکترود های Fe-2 و سیم جوش های پایه نیکل (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و نهمین کنفرانس مـلی آزمایش های غیرمخرب
52 مقایسه معیارهای M-K وMMFC در بررسی شکل‌پذیری ورق فولادی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید
53 نحوه تشخیص اشیاء با استفاده از روش کد زنجیره ای راس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی برق و کامپیوتر سیستم های محاسباتی توزیع شده و شبکه های هوشمند
54 نحوه تشخیص حروف دست نوشته انگلیسی بصورت برخط (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی برق و کامپیوتر سیستم های محاسباتی توزیع شده و شبکه های هوشمند
55 نقد صرفی نحوی ده ترجمه معاصر قرآن (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
56 ویژگی فراکتالی رباعی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران