محمود طاووسی

 محمود طاووسی استاد بازنشسته دانشگاه تربیت مدرس

محمود طاووسی

Mahmoud Tavousi

استاد بازنشسته دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Knowledge and Attitude of Dormitory Students of Shahid Beheshti University of Medical Sciences about Smoking in 2016 (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دوره: 4، شماره: 1
2 Psychometric Properties of International Children and Youth Resilience Measurement (CYRM-28) Scale (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دوره: 4، شماره: 1
3 The effect of education on knowledge and attitude towards the harmful effects of smoking among students of Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 6، شماره: 3
4 Tobacco use preventional interventions among Iranian adolescents: A review study (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 6، شماره: 4
5 Tobacco use preventional interventions among Iranian adolescents: A review study (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 6، شماره: 3
6 ارتباط سواد سلامت پایین با آگاهی و نگرش نسبت به مضرات مصرف سیگار در دانشجویان خوابگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه سواد سلامت دوره: 2، شماره: 3
7 اسطوره و ادبیات مدرن (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 7، شماره: 23
8 الگوهای هندسی در فرش صفوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 4، شماره: 11
9 بازخوانی اساطیری – علمی نظریه ذره در اشعار عرفانی عطار (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 7، شماره: 13
10 بررسی سطح الیاف با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نقش درخت زندگی در فرش های ترکمنی (با تاکید بر نقوش درخت در فرهنگ اسلامی و تمدن های باستانی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 2، شماره: 5
11 بررسی نقوش فلزکاری غرب ایران (قرن 7و 8 ه.ق) با تاکید بر دو اثر موزه رضا عباسی لگن و مجمعه (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 59
12 بررسی و مقایسه سواد سلامت در دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران در سال 1395 (دریافت مقاله) فصلنامه سواد سلامت دوره: 2، شماره: 4
13 بررسی چندصدایی و چندزبان گونگی جهد و توکل ( مطالعه موردی دو داستان از مثنوی معنوی) (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 12، شماره: 43
14 تاثیر سواد سلامت و شاخص کفایت مراقبت های دوران بارداری بر پیامد وزن هنگام تولد، در زنان باردار بلوچستان ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 17، شماره: 2
15 تحلیل عناصر داستانی قصه حضرت یوسف (ع) در قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 5، شماره: 8
16 تحلیل کهن الگوی خویشتن در منطق الطیر عطار (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 49، شماره: 3
17 تقویت عملکرد الگوی اعتقاد بهداشتی با استفاده از سواد سلامت در پیش بینی اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف سیگار در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه سواد سلامت دوره: 3، شماره: 1
18 تندیس های ایزد بانوان باروری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 8، شماره: 2
19 داستان گویی نمایشی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 4، شماره: 7
20 رابطه سرمایه فرهنگی با سلامت روان جوانان : یک مطالعه مقطعی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 17، شماره: 1
21 عقل و عشق در گاهان (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 10، شماره: 36
22 فرهنگ لطایف اللغات عبداللطیف عباسی گجراتی و ویژگی های آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 6، شماره: 19
23 معرفی و تحلیل پیشینه نسخه تنکلوشای 1074 ه.ق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 41، شماره: 2
24 منطق الطیر و موضوع سفر در زمان یا سفر در جهان های موازی در فیزیک نوین (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 10، شماره: 18
25 نقد کهن الگویی منظومه بانوگشسب نامه (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 11، شماره: 40
26 کاربرد خط در تجلید نسخ ایرانی (سده های شانزدهم/دهم تا نوزدهم/سیزدهم) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 9، شماره: 17
27 کدامیک از ابعاد سواد سلامت، اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف سیگار را پیشگویی میکنند (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 5، شماره: 4
28 گفتمان باستان گرایی در نقوش قالی های تصویری دوره قاجار (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 11، شماره: 28
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی ارتباط بین سواد سلامت و آگاهی و نگرش و رفتار مصرف سیگار در دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (دریافت مقاله) یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
2 بررسی پایداری فرهنگی و نمادها در قالیچه های تصویری دوره قاجار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران با محوریت هنرهای بومی
3 تاثیر تمرین پیلاتس بر سندروم درد پاتلوفمورال (دریافت مقاله) همایش منطقه ای رویکردهای نوین فیزیولوژی و طب ورزشی
4 تاثیر تمرین پیلاتس بر سندروم درد پاتلوفمورال (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در فیزیولوژی ورزشی
5 فراوانی استعمال سیگار در دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (دریافت مقاله) یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
6 مقایسه عملکرد کنترل کننده فیدبک حالت ، PID و فازی در کنترل جرثقیل بندرگاه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
7 نقش کوه الوند در بالندگی و شکوفایی شخصیت عرفانی باباطاهر (دریافت مقاله) چهارمین همایش تجلیل از مفاخر همدان "همایش ملی هزاره باباطاهر "
8 ویژگیهای معماری و عناصر تزیینی بقعه شیخ امین الدین جبراییل اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی باستان شناسی ایران