محمد قیصری

 محمد قیصری مرکز تحقیقات اینترنت اشیا ایران

محمد قیصری

Mohammad Gheysari

مرکز تحقیقات اینترنت اشیا ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسى پتانسیل اینترنت اشیاء مبتنى بر رایانش مه، بر طراحى و ایجاد سامانه تشخیص،هشد ار و پاسخ آنى زمین لرزه (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 8، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش الکترونیک در محیطهای هوشمند مبتنی بر فناوری اینترنتی از اشیاء (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21
2 اثر پذیری محیط های آموزشی از فناوری های مبتنی بر اینترنت اشیا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
3 ارتقاء امنیت در خانه های هوشمند با استفاده از فناوری اینترنتی از اشیاء (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
4 ارزیابی اثربخشی راه کارهای فناوری اینترنتی از اشیاء در زنجیره تامین صنعت پتروشیمی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی پیشرفت ها و فرصت های فناوری اطلاعات و ارتباطات
5 ارزیابی چارچوب مدل محور برای مهندسی چندعاملی اکوسیستم بانکی ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی بورس - بانک - بیمه با رویکرد توسعه پایدار (ارتباط دانشگاه با صنعت)
6 انتخاب تکنولوژی مناسب برای شبکه های هوشمند به منظور حل چالشهای ارتباطات سنتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع
7 اینترنت اشیا در آموزش، کاربردها و چالش ها (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی پیشرفت ها و فرصت های فناوری اطلاعات و ارتباطات
8 اینترنت اشیا و محاسبات ابری در محیط های هوشمند (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
9 E-health Systems Based on Internet of Things (IOT) Type of Article: Survey (دریافت مقاله) کنفرانس ملی الگوهای نوین در مدیریت و کسب و کار با رویکرد حمایت از کارآفرینان ملی
10 بررسی اثرات بکارگیری فناوری اینترنتی از اشیاء بر اعتبار اطلاعات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی چشم انداز 2020 و پیشرفت های تکنولوژیک مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
11 بررسی اثرات بکارگیری فناوری اینترنتی از اشیاء در حریم خصوصی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی درمهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال
12 بررسی اهمیت فرآیند فرهنگ سازی در پیاده سازی مدیریت دانش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
13 بررسی پتانسیل فناوری اینترنت اشیاء بر بهبود فرایندهای خدمات فوریتهای پزشکی جهت بیماران تحت مراقبت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات
14 بررسی تاثیرات بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش آموزش به منظور رشد تربیتی جامعه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی پیشرفت ها و فرصت های فناوری اطلاعات و ارتباطات
15 بررسی چالش های امنیتی فناوری اینترنت اشیاء (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی پیشرفت ها و فرصت های فناوری اطلاعات و ارتباطات
16 بررسی چالش های سیستم های اطلاعاتی در اینترنت اشیا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
17 بررسی رابطه فن آوری اطلاعات و مدیریت دانش با توانمندسازی مدیران ناحیه 4 شیراز (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی علوم ، فناوری و سامانه های مهندسی برق
18 بررسی رابطه فناوری اطلاعات و مدیریت دانش با رضایت شغلی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان مرودشت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات
19 بررسی روش های تخمین هزینه در پروژه های فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع
20 بررسی طرح G_NAF و چالش های زیرساختی آن در شرکت پست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع
21 بررسی عوامل موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع
22 بررسی کاربرد فناوری اینترنتی از اشیاء در سیستم هشدار ایمنی زودهنگام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
23 بررسی کاربردهای اینترنتی اشیا در زنجیره تامین (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی پیشرفت ها و فرصت های فناوری اطلاعات و ارتباطات
24 بررسی مدیریت داده در فناوری اینترنتی از اشیا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
25 بکارگیری مدیریت دانش و فناوری رایانش ابری در سازمانهای یادگیرندهبا تأکید بر نقش محوری یادگیری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
26 به کارگیری فناوری اینترنتی از اشیا در زنجیره تامین: برنامه های کاربردی برای ردیابی پالت و کانتینر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی برق و کامپیوتر
27 بهبود بهره وری انرژی های برگشت پذیر با به کارگیزی فناوری های هوشمند اینترنتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
28 بهبود کسبوکار به کمک یکپارچگی مدلهای اینترنتی از اشیا و هوش تجاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع
29 بهره مندی از مزایای رایانس ابری در فناوری های اینترنت محور (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
30 پیاده سازی فناوری اینترنتی از اشیاء با استفاده از نسل جدید پروتکل اینترنت (تجزیه و تحلیل چالش ها، راه حل ها و فرصت ها) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
31 تاثیر رهبری مخرب بر ترک خدمت با نقش واسطه ای استرس شغلی درمجتمع گاز پارس جنوبی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی
32 تاثیر فناوری اطلاعات و مدیریت دانش بر انگیزش شغلی کارکنان در سازمان های یادگیرنده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
33 چالش مدیریت اعتماد در شبکه های سنسور بی سیم متحرک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع
34 چالش های امنیتی رایانش ابری در فناوری اینترنتی از اشیاء (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع
35 چالش های دولت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه خاورمیانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع
36 دسته بندی مباحث امنیتی در فناوری های اینترنت محور (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی علوم ، فناوری و سامانه های مهندسی برق
37 راهکارهای استراتژیک فناوری اینترنتی از اشیا جهت پاسخگویی به چالش های جهانی سازی تجارت الکترونیک (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
38 سنجش تأثیرات کارآفرینانه فناوری نوین اینترنتی از اشیاء بر تجارت هوشمند با تأکید بر رایانش ابری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
39 سیستم های هشدار سریع مراقبت پزشکی مبتنی بر اینترنت اشیا مه محور (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی پیشرفت ها و فرصت های فناوری اطلاعات و ارتباطات
40 طبقه بندی آسیب پذیری ها و چالش های اینترنت اشیا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
41 فرصت های پیاده سازی آموزش الکترونیک با بکارگیری فناوری اینترنتی از اشیاء (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع
42 کاربرد فناوری اینترنتی از اشیا در هوشمند سازی پارکینگ ها و تسهیل ارایه خدمات به معلولین (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی کامپیوتر، برق و مخابرات
43 کاربرد فناوری اینترنتی از اشیا در هوشمندسازی مدارس معلولین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
44 کاربرد فناوری اینترنتی از اشیاء در توسعه مدیریت لجتسیک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
45 کامپیوترها در صنعت: تصمیمگیری شناختی در صنعت هوشمند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر
46 کنترل و امنیت در خانه هوشمند با به کارگیری فناوری اینترنتی از اشیاء (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
47 کنترل و مدیریت زنجیره تامین غذا با استفاده از فناوری اینترنتی از اشیا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
48 گیمیفیکیشن سازمانی، تلاشی در جهت ارتقاء کنترل پیامدهای رفتاری کارکنان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
49 گیمیفیکیشن: فناوری نوظهور در خدمت بهبود عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
50 مدیریت بحران با سیاست گذاری فناوری اینترنتی از اشیا (IOT) (دریافت مقاله) کنفرانس پدافند غیرعامل و توسعه پایدار
51 مدیریت دارایی های سازمان بااستفاده ازفناوری اینترنت اشیا مبتنی بررایانش ابری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
52 مدیریت هوشمند اشیاء در دنیای واقعی به کمک بهبود ذخیره سازی داده ها در شبکه های کامپیوتری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
53 معرفی فناوری اینترنتی ازاشیاء به عنوان روشی نوین درمباحث کنترل ومدیریت دنیای فیزیکی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
54 نقاط ضعف و قوت نظام مدیریت کیفیت ایزو 1009و مدل سرآمدی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت و مقایسه این دو مدل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع
55 نقش پذیرش سیستم های اطلاعاتی و ظرفیت جذب آنها درخلق فرهنگ سازمان (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی علوم ، فناوری و سامانه های مهندسی برق
56 نقش فناوری اینترنتی از اشیاء در پوشش دهی چالش های سلامت و بهداشت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع
57 نقش فناوری نوین اینترنتی از اشیاء در حوزه مصرف انرژی خانه های هوشمند (دریافت مقاله) ششمین همایش فرامنطقه ای پیشرفتهای نوین در علوم مهندسی
58 نقش فناوری نوین اینترنتی از اشیاء در حوزه مصرف انرژی خانه های هوشمند (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
59 نگاهی به نظریه پارادیم و نقش آن در مدیریت منابع انسانی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی
60 هوشمندسازی صنعتی با بکارگیری فناوری اینترنت اشیا (حوزه تخصصی زنجیره تامین) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی پیشرفت ها و فرصت های فناوری اطلاعات و ارتباطات