حمید قاسمی

 حمید قاسمی دانشیار، دانشگاه پیام نور

حمید قاسمی

دانشیار، دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات مهارت های ارتباطی و ارتباطات بین فردی بر اثربخشی سازمانی مدیران ورزشی ایران و ارایه الگو (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 16
2 بازاریابی حسی و اعتماد به برند مشتریان فروشگاه های ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 53
3 برازش معادله رگرسیونی مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 9، شماره: 43
4 بررسی ارتباط مهارت های ارتباطی با نگرش سازمانی هیئت علمی استخدامی و مدعو رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 10، شماره: 49
5 بررسی تاثیرپذیری ابعاد توسعه ورزش دانشگاهی از رسانه های جمعی (مطالعه موردی: دانشگاه های پیام نور ایران) (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 4، شماره: 16
6 بررسی تعیین ابعاد نحوه انضباط بخشی به بازار ارز و قاچاق ارز (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد پنهان دوره: 1، شماره: 1
7 تبیین شاخص های تاثیرگذاری موانع گردشگری ورزشی ایران با استفاده از روش AHP گروهی با تاکید بر نقش اطلاعاتی و ارتباطی (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 4، شماره: 15
8 تبیین معادله ساختاری عوامل موثر بر کارآفرینی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی رشته تربیت بدنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی (پژوهش در ورزش دانشگاهی سابق) دوره: 3، شماره: 8
9 تحلیل محتوای برنامه های ورزشی شبکه های تلویزیونی کشور با رویکرد ورزش بانوان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 19، شماره: 69
10 تحلیل محتوای پژوهش های علمی در حوزه ی تربیت بدنی و ورزش وزارت آموزش و پرورش ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی (پژوهش در ورزش دانشگاهی سابق) دوره: 7، شماره: 16
11 تحلیل محتوای پژوهش های مدیریت فروش و رفتار مصرف کننده ورزشی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 6، شماره: 1
12 تحلیل وضعیت شبکه رادیویی ورزش ایران از دیدگاه کارکنان و مدیران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 57
13 خاستگاه اسطوره در صورت ابتدایی ادراک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 5، شماره: 8
14 رابطه تحصیلات با میزان شرکت بانوان در فعالیت های ورزش تفریحی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در مدیریت ورزشی دوره: 1، شماره: 1
15 روان سنجی پرسش نامه مهارت های ارتباطی هفتگانه قاسمی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 8، شماره: 30
16 روش های نهادینه کردن ورزش همگانی از طریق رسانه ملی از دیدگاه کارشناسان (مطالعه موردی: شبکه ورزش سیما) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 22، شماره: 81
17 شناسایی ابعاد سواد ارتباطی: با رویکرد تحلیل مضمون (دریافت مقاله) فصلنامه سواد سلامت دوره: 4، شماره: 4
18 شناسایی عوامل کلیدی در کار خبرنگار و گزارشگر ورزشی در رادیو و تلویزیون ایران (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 4، شماره: 15
19 طراحی و تدوین استراتژی های توسعه ورزش همگانی استان زنجان (دریافت مقاله) مجله پژوهش در مدیریت ورزشی دوره: 2، شماره: 6
20 مقایسه محتوای برنامه های ورزشی رسانه های محلی با تاکید بر پوشش رشته های ورزشی (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 4، شماره: 13
21 مقایسه میزان اضطراب اجتماعی در دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز امین دوره: 7، شماره: 1
22 مقایسه وضعیت پوشش انواع رشته های ورزشی معلولین و غیر معلولین در دو روزنامه ایران ورزشی وابرار ورزشی (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 5، شماره: 17
23 مقایسه وضعیت پوشش ورزش در وب سایت های آموزش وپرورش استان ها با تاکید بر مولفه های ورزش وجنسیت خبر (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 3، شماره: 11
24 مقایسه وضعیت خودبرندسازی دانشجویان تربیت بدنی با دانشجویان سایر رشته ها با تاکید بر الگوی شش گانه مهارت های ارتباطی موثر قاسمی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 9، شماره: 42
25 مقایسه وضعیت روابط بین الملل فدراسیون ملی ورزش دانشگاهی ایران با کشورهای منتخب (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 5، شماره: 20
26 نقش تلویزیون در اخلاق مداری در فوتبال از دیدگاه بازیکنان لیگ برتر و دسته یک ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 22، شماره: 81
27 ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسش نامه هوش معنوی داوطلبان ورزش دانش آموزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 4، شماره: 13
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط شیوه رهبری مربیگری، رضایت مندی و انسجام تیمی ورزشکاران زن و مرد منتخب رشته های تیمی و انفرادی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
2 ارتباط مدیریت اثربخش و ارتباطات سازمانی با پویایی سازمانی کارشناسان ورزشی وزارت ورزش و جوانان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در تربیت بدنی،علوم ورزشی و قهرمانی
3 ارزیابی اثربخشی فرایندهای مدیریت دانش ازدیدگاه مدیران و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
4 ارزیابی دیدگاه مخاطبان از عملکرد شبکه رادیویی ورزش در انتقال ارزش های اخلاقی و اجتماعی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
5 ارزیابی دیدگاه مخاطبان از عملکرد شبکه رادیویی ورزش در انتقال ارزش های اخلاقی و اجتماعی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
6 ارزیابی و مقایسه وضعیت بهداشتی استخرهای شهرستان اسلامشهر با استانداردهای بین المللی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
7 ارزیابی وضعیت مهارتهای ارتباطی کارکنان استخر شهرستان پلدختر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
8 استانداردهای آلاینده هوا در منابع خانگی و تجاری: مطالعه موردی کیفیت هوای محیطی شهر تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
9 اندازه گیری ملی گرایی بعنوان انگیزه هواداران تیم ملی فوتبال ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
10 اهمیت حفاظت از تنوع زیستی ماهیان اندمیک حوضه دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
11 بررسی تحلیلی جعل نام خلیج فارس از دیدگاه حقوق بین الملل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی
12 بررسی تحلیلی مشکلات و اثرات زیست محیطی ریزگرده ها در حقوق بین الملل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی
13 بررسی کیفیت پساب خروجی مزارع پرورش ماهیان قزل آلای رنگین کمان با استانداردهای زیست محیطی (مطالعه موردی : شهرستان تبریز و شعاع 30 کیلومتری آن) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
14 بررسی مهارتهای ارتباطی 6 گانه و نقشآن بر اثربخشی معلمانتربیت بدنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی
15 بررسی میزان پوشش «استعدادیابی ورزشی » در برنامه های رادیویی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
16 بررسی نیازهای معلولان و توان یابان در طراحی و مناسب سازی محیط شهری به منظور تحقق حمل و نقل فراگیر (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
17 بررسی و اولویت بندی موانع مشارکت جانبازان و معلولین استان البرز در ورزش (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
18 بررسی وضعیت اکولوژیکی منطقه حفاظت شده تالاب بین المللی قوری گول جهت زون بندی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
19 بررسی وضعیت اکولوژیکی منطقه حفاظت شده دیزمار جهت زون بندی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
20 بررسی وضعیت اکولوژیکی منطقه حفاظت شده سهند جهت زون بندی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
21 تجزیه و تحلیل خطر احتمالی لرزهای در منطقهای با لرزه خیزی کم و تاثیر حوزه نزدیک بر سازه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست
22 تحلیل عددی جریان حول سر جنگی و مقایسه نتایج با حل تحلیلی (دریافت مقاله) همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته
23 تحلیل کیفی نشان تجاری برندهای ورزشی (دریافت مقاله) همایش ملی برند در ورزش
24 تحلیل محتوای اخبار خبرگزاریهای رسمی کشور در زمینه لیگ های برتر فوتبال اروپا طی سالهای 2015 تا 2017 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
25 تحلیل محتوای صفحه ورزشی روزنامه فرهیختگان با تاکید بر پوشش رشته های ورزشی و جنسیت در سال 1395 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
26 تحلیل وضعیت کتب درس اخلاق ورزشی در دانشگاه های ایران تا پایان سال 1393 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
27 تحلیل وضعیت کتب درس بازاریابی ورزشی در دانشگاه های ایران تا پایان سال 1394 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
28 تحلیل وضعیت وبلاگهایی با موضوع مدیریت ورزشی به زبان فارسی (دریافت مقاله) دومین همایش بین‌المللی مدیریت رسانه
29 تحلیل وضعیت وبلاگهایی با موضوع مدیریت ورزشی به زبان فارسی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
30 تحلیلی بر پتانسیل های گردشگری ذخیره گاه زیستکره ارسبارانبا استفاده از مدل EP (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز
31 تطبیق ساخت و سازهای شهری در پناه آسایش اقلیمی (نمونه موردی: اقلیم سرد و خشک شهر سمنان) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگـاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
32 تعیین تار تستر و تار معلق رسوب در ورودی رودخانه ته سد و تعیین محل دریچه مناسه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
33 تعیین روایی و پایایی پرسشنامه انگیزه بینندگان برنامه های ورزشی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
34 تنوع زیستی آبهای شیرین حوضه دریاچه ارومیه از نظر سیستماتیک (دریافت مقاله) همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
35 توصیف جایگاه کتابهای الکترونیک ورزشی و سایتهای فروش اینترنتی کتاب در بین مخاطبان حوزه نشر ورزشی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
36 رابطه اعتماد به رسانه های ورزشی و اثرگذاری آنها در بین دختران دانشجوی ورزشکار (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
37 رابطه بین تکنولوژی و جذب حامیان مالی در ورزش بانوان شهر تهران (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
38 رابطه بین سبک رهبری مدیران و عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی شهرستان مریوان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
39 رابطه مهارت های کلامی با اثربخشی اعضای هیات علمی تربیت بدنی دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی
40 رابطه ی ریسک عملیاتی و ریسک بازار بر مدیریت سرمایه در گردش و کارایی سرمایه در گردش با تاکید بر برخی از متغیرهای بنیادی در حسابداری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
41 شناسایی ابعاد سواد ارتباطی: با رویکرد تحلیل مضمون (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
42 طراحی و اعتباریابی پرسشنامه مهارت های ارتباطی هفت گانه قاسمی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
43 مشخصه یابی و ریزساختار پوشش های بین فلزی نیکل - تیتانیوم اعمال شده به روش پاشش پلاسمایی اتمسفری (دریافت مقاله) دهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
44 مطالعه محتوای کنداکتورهای برنامه های ورزشی شبکه ورزش و جوانان(شبکه 3) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
45 مقایسه آموزش به کمک نرم افزار آموزشی و شیوه سنتی بر انگیزه پیشرفت زبان انگلیسی دانش آموزان ناشنوای مقطع راهنمایی استان مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
46 مقایسه آموزش به کمک نرم افزار آموزشی و شیوه سنتی بر پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی دانش آموزان ناشنوای مقطع راهنمایی استان مازندران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
47 مقایسه آموزش به کمک نرم افزار اموزشی و شیوه سنتی بر خلاقیت زبان انگلیسی دانش اموزان ناشنوای مقطع راهنمایی استان مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
48 مقایسه رابطه مدیریت دانش وکارآفرینی سازمانی درمدیران وکارشناسان وزارت ورزش وجوانان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
49 مقایسه نگرش و گرایش دانشجویان دختر دانشگاه های شهر کرج به فعالیت های حرکتی و ورزشی بعد از گذراندن واحد تربیت بدنی عمومی (1) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
50 نقش رسانه های جمعی در توسعسه ورزش قهرمانی و ارائه الگو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی و فدراسیون ها با تاکید بر فدراسیون ورزش سه گانه
51 نقش شبکه های اجتماعی آنلاین در مدیریت ارتباط مشتری و عملکرد شرکت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی