آمنه مافی تبار

 آمنه مافی تبار استادیار دانشگاه هنر

آمنه مافی تبار

Amene Mafi tabar

استادیار دانشگاه هنر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آیکونولوژی نقش انسانی در دو قطعه پارچه ساسانی (با تصویر جنگ شاهی و تصویر درخت زندگی) (دریافت مقاله) فصلنامه پیکره دوره: 8، شماره: 17
2 بازتاب اسطوره هابیل و قابیل در برخی از رمان های ادبیات ایران و جهان (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 6، شماره: 21
3 بررسی آیین های اساطیری داوری ایزدی در ایران باستان (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 9، شماره: 30
4 تحلیل مضمونی چند نمونه از نگاره های گذر سیاوش بر آتش در شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 6، شماره: 21
5 تحلیل هرمنوتیکی جنبه های اساطیری ساخت های استعاره ای (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 6، شماره: 21
6 تعامل نقش مایه ها و ویژگی های هنری مکاتب نگارگری ایرانی با نظری به نگاره های گذر سیاوش از آتش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 6، شماره: 10
7 زن در اندیشه و زندگی مولانا (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 6، شماره: 21
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آیکونوگرافی دو قطعه پارچه ساسانی با نقش شکار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ
2 خاستگاه آیین داوری ایزدی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
3 خوانش بینامتنی نقش شیر و خورشید در نقاشی ها و تندیس های ژازه تباتبایی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ
4 کارکرد معنایی صور گیاهی در نقش پردازی چهار قطعه از منسوجات عصر قاجار (دریافت مقاله) همایش ملی جلوه های هنر ایرانی اسلامی در فرهنگ،علوم و اسناد
5 مطالعه تطبیقی در پیکرنگاری سرزمین اسلامی سده هجدهم (ایران، هند، ترکیه) و نئوکلاسیسیسم (فرانسه) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی میان رشته ای روسیه و شرق: تعامل در هنر روسیه، مسکو
6 مطالعه تطبیقی مکاتب نگارگری تبریز، شیراز و قزوین در سده دهم/ شانزدهم (مورد مطالعاتی: گذر سیاوش از آتش) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر
7 نقش اساطیری آتش در آیین های داوری ایزدی طریقت هندو (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی شرق شناسی، مطالعات ایرانی و بیدل پژوهی
8 نمادینگی نظم در واگیره سازی هنرهای تزیینی از منظر ادراک دیداری رودلف آرنهایم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نمادشناسی در هنر ایران با محوریت هنرهای بومی