امین حکیم

 امین حکیم استاد دانشگاه تهران و دانشگاه فرهنگیان کشور

امین حکیم

Amin Hakim

استاد دانشگاه تهران و دانشگاه فرهنگیان کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Intelligent Interactive Marketing System based-on Internet of Things (IoT) (دریافت مقاله) مجله مهندسی دانش بنیان و نوآوری دوره: 2، شماره: 7
2 ارائه نقشه راه برای استفاده از قابلیت های فناوری اطلاعات در اجرای راهبرد (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 8، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An Intelligent Interactive Marketing System basedon Internet of Things (IoT) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری
2 ارائه مدلی کاربردی جهت کنترل ریسک تصمیم گیری پیاده سازی سیستم برنامه ریزی جامع منابع سازمان (ERP) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
3 ارایه مدلی جهت شناسایی عوامل ریسک در بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار با استفاده از تکنیک های فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
4 Knowledge Representation of the Projects Delays: A Semantic Network Approach (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
5 The Applicability of Decision Support Technologies in Knowledge Management (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
6 بررسی اولویت های آمادگی سازمانی جهت استقرار سیستم های اطلاعاتی استراتژیک (نمونه مطالعاتی: استانداری خوزستان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
7 بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر موفقیت سیستم های اطلاعاتی مطالعه موردی: شرکت فولاد مبارکه اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
8 بررسی تاثیر عوامل موفقیت برنامه ریزی استراتژیک بر غافل گیری های استراتژیک با متغیر میانجی مدیریت دانش در استانداری استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
9 جایگاه اقتصاد صنعتی وفناوری در توسعه پایدار و سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار
10 روند توسعه فناوری اطلاعات و زیرساخت های آن (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
11 شناسایی و ارایه شاخص های ارزیابی آمادگی سازمان برای استقرار سیستم های اطلاعاتی استراتژیک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
12 فناوری اطلاعات به عنوان محرک توسعه پایدار از منظر سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار
13 کاربرد فناوری اطلاعات در برنامه ریزی استراتژیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
14 مدل استراتژیک زنجیره ارزش مدیریت دانش در سازمان ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
15 مدل راهبردی ارزیابی، انتخاب و پیاده سازی سیستم های CRM در سازمان ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
16 مدیریت استراتژیک ریسک در پروژه ها (ارایه مدلی کاربردی جهت کنترل ریسک پروژه ها) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
17 نقش وعملکرد روابط عمومی در توسعه فناوری اطلاعات در سازمان ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات