عیسی جعفری

 عیسی جعفری دانشیار دانشگاه پیام نور

عیسی جعفری

Isa Jafari

دانشیار دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی طرحواره درمانی و معنا درمانی بر اضطراب مرگ در افراد مبتلا به خودبیمارپنداری (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان‌شناسی بالینی و مشاوره دوره: 7، شماره: 1
2 بررسی ارتباط کمال گرایی مثبت و منفی و تیپ شخصیتی D با سلامت عمومی سالمندان (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 17، شماره: 3
3 تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر خودپنداره ی دانش آموزان دارای افت تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 32
4 رابطه دینداری و حمایت اجتماعی با شیوه های مقابله با تنیدگی در مادران دارای کودکان با نیازهای ویژه (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 5، شماره: 18
5 مقایسه اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای و سبک زندگی بر پیشگیری از عود بعد از مرحله سم زدایی در افراد ترک کننده مواد (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 8، شماره: 2
6 مقایسه سبک اسناد در دانش آموزان پسر نابینا و بینا (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 1، شماره: 3
7 نقش هوش اخلاقی و سرمایه روان شناختی در پیش بینی سرمایه اجتماعی سربازان (دریافت مقاله) روانشناسی نظامی دوره: 11، شماره: 41
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر شدت چرا بر پوششگیاهی و خصوصیات خاک در مراتع دشت کالپوش: خراسان شمالی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
2 اثر فشار چرا و گردشگری بر تنوع زیستی گونه های گیاهی در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش دز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
3 اثربخشی آموزش تاب آوری بر اضطراب امتحان، میزان تعلل ورزی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش
4 بررسی رابطه هوش معنوی و سخت رویی با سلامت روانی در افراد ترک کننده موادمخدر شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
5 تاثیر عملیات حفاظت آب و خاک (تاغ کاری)بر برخی خصوصیات خاک (مطالعه موردی: روستای دشت کالپوش، خراسان شمالی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
6 مروری بر روش های ارزیابی پایداری کسب و کار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پایداری کسب و کار
7 مقایسه هیجان خواهی و تکانشگری در بین رانندگان درگیر در تصادفات رانندگی و عادی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
8 نقش تغییر کاربری اراضی مرتعی به کشاورزی درتغییرات برخی خصوصیات خاک مطالعه موردی دشت کالپوش خراسان شمالی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
9 نقش تنظیم شناختی هیجان و خودکارآمدی در پیش بینی آمادگی فعال به اعتیاد دردانشجویان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی