آقای دکتر مسعود وهابی مقدم

آقای دکتر مسعود وهابی مقدم

Dr. Masoud Vahabi Moghadam

استادیار دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مسعود وهابی مقدم در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله سنجش و ایمنی پرتو