آقای دکتر سید جواد حسینی

دکتر سید جواد حسینی مدیرعامل شرکت خدمات فناوری تکچی

آقای دکتر سید جواد حسینی

Dr. Seyaed Javad Hosseini

مدیرعامل شرکت خدمات فناوری تکچی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.