آقای دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی

آقای دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی

Dr. Ebrahim Vashghani farahani

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس شانزدهمین کنگره مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، قوچان اسفند 1395