آقای دکتر حسین قهرمانی

آقای دکتر حسین قهرمانی

Dr. Hosein Ghahramani

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسین قهرمانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی شانزدهمین کنگره مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، قوچان اسفند 1395