آقای مهندس حکیم زمانی

آقای مهندس حکیم زمانی

Hakim Zamani

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس حکیم زمانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی شانزدهمین کنگره مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، قوچان اسفند 1395