پروفسور مجید معتمدزاده

پروفسور مجید معتمدزاده استاد دانشگاه و مشاور ارگونومی

پروفسور مجید معتمدزاده

Prof. Majid Motamedzade

استاد دانشگاه و مشاور ارگونومی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Effects of Nursing Burnout Syndrome on Musculoskeletal Disorders (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی پیشگیری از دردهای عضلانی اسکلتی دوره: 1، شماره: 1
2 Physical Risk Factors among Construction Workers by Workplace Ergonomic Risk Assessment (WERA) Method (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو بهداشت حرفه ای دوره: 2، شماره: 1
3 Relationship between Mental Workload Index and Work Ability Index in a Food Industry (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو بهداشت حرفه ای دوره: 2، شماره: 1
4 اثرات توأم صدا و نوبت کاری روی پارامترهای فیزیولوژیکی کارگران در یک صنعت شیمیایی (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 10، شماره: 1
5 ارزیابی اثربخشی مداخله ارگونومیک ایستگاه کار بر دردهای اسکلتی عضلانی در گروهی از کارکنان اداری (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 5، شماره: 4
6 ارزیابی اختلالات اسکلتی عضلانی با استفاده از روشهای حد آستانه مجاز سطح فعالیت دستها و - نقشه بدن و اجرای برنامه مداخله ارگونومی دریک شرکت چایسازی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بهداشت حرفه ای دوره: 2، شماره: 2
7 ارزیابی ارگونومی فیزیکی با روش شاخص کلیدی )KIM( و انجام مداخلات ارگونومیکی در واحد بطری سازی یک شرکت تولید کننده مواد شوینده (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 5، شماره: 1
8 ارزیابی ارگونومیک پوسچر جوشکاران و آنالیز بیومکانیکی بارهای وارد بر ستون فقرات با استفاده از نرم افزار CATIA در شرکت انتقال گاز ایران (دریافت مقاله) مجله مهندسی بهداشت حرفه ای دوره: 4، شماره: 3
9 ارزیابی ریسک اختلالات اسکلتی عضلانی با استفاده از روش تحلیل وظایف تکراری و اجرای برنامههای مداخله ارگونومی در یک شرکت تولیدی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بهداشت حرفه ای دوره: 2، شماره: 1
10 ارزیابی فعالیت عضلات جوشکاران در پوسچرهای رایج جوشکاری در خطوط انتقال گاز (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 5، شماره: 4
11 ارزیابی میزان مواجهه کارگران با گرما و ارائه طرح کنترل تنش حرارتی در شرکت پروفیل (دریافت مقاله) مجله مهندسی بهداشت حرفه ای دوره: 1، شماره: 3
12 ارزیابی ناراحتی موضعی در مدادهای رایج و مداد ارگونومیک طراحی شده با مقیاس ناراحتی وضعیتی موضعی در دانش آموزان مقطع ابتدایی (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 5، شماره: 3
13 ارزیابیروشناییداخلیعمومیو موضعیدر کارگاههای قالیبافی شهرستان بیجار (دریافت مقاله) مجله مهندسی بهداشت حرفه ای دوره: 1، شماره: 3
14 استرس شغلی چگونه منجر به اختلالات اسکلتی-عضلانی می شود؟ (مدل یابی معادله ساختاری) (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 3، شماره: 3
15 بررسی ارتباط بین فاکتورهای روانی – اجتماعی و حوادث شغلی در کارگران طرح اقماری دکل های نفتی شرکت ملی حفاری ایران (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 2، شماره: 1
16 بررسی ارتباط شاخص توانایی کار با سبک زندگی در مکانیک کاران یک نیروگاه حرارتی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بهداشت حرفه ای دوره: 3، شماره: 3
17 بررسی تاثیر سطوح بار کار فکری بر پاسخ های فیزیولوژیک و ذهنی (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 4، شماره: 3
18 بررسی تاثیر مداخلات ارگونومیک در یک مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد (دریافت مقاله) مجله مهندسی بهداشت حرفه ای دوره: 4، شماره: 2
19 بررسی تاثیر مداخله ارگونومی بر اختلالات اسکلتی- عضلانی کارکنان بیمارستان علیمرادیان نهاوند (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 1، شماره: 1
20 بررسی تجربی سطح ناتوانی عملکرد دستی ناشی از مواجهه با ارتعاش دست بازو در کارگران شاغل در یک صنعت ریخته گری (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 6، شماره: 1
21 بررسی تناسب ابعاد آنتروپومتری دانش آموزان پسر دوره ابتدایی با ابعاد میز و نیمکت های موجود در مدارس شهر همدان در سال 1392 (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 2، شماره: 1
22 بررسی قابلیت اطمینان درون آزمونگر و بین آزمونگر سه روش شاخص استرین، وظایف کاری تکراری و ارزیابی فعالیت های تکراری شغلی در ارزیابی ریسک ارگونومی (دریافت مقاله) دوماهنامه هوزان دوره: 3، شماره: 1
23 بررسی میزان مواجهه با تنش های سرمایی و پاسخ های فیزیولوژیک بدن کارگران مکانیک خودروی شهر همدان (دریافت مقاله) مجله مهندسی بهداشت حرفه ای دوره: 4، شماره: 2
24 بررسی نقش تیپ شخصیتی در اثرات ناشی از صدای با فرکانس پایین بر عملکردهای شناختی دانشجویان (دریافت مقاله) مجله مهندسی بهداشت حرفه ای دوره: 4، شماره: 2
25 بررسی همبستگی نتایج سه روشStrain Index ،OCRA Index و ACGIH HAL به منظور ارزیابی ریسک اختلالات اسکلتی عضلانی اندام فوقانی (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 1، شماره: 2
26 بررسی پایایی چک لیست ارگونومیکی ایالت واشنگتن با روش توافق بین مشاهده کنندگان دردو گروه متخصص و غیرمتخصص در ارگونومی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بهداشت حرفه ای دوره: 1، شماره: 2
27 بررسی پوسچرهای کاری به روش RULA و انجام مداخلات ارگونومیکی در واحد کنترل کیفیت یک شرکت تولیدی شیشه (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 1، شماره: 1
28 تأثیر یک ایستگاه کاری قالی بافی بر خستگی عضله ذوزنق های (دریافت مقاله) مجله مهندسی بهداشت حرفه ای دوره: 2، شماره: 4
29 شناسایی عوامل خطر فردی و شغلی اختلالات اسکلتی عضلانی در یک سازمان صنعتی (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 1، شماره: 2
30 طراحی و ساخت لوله امپدانس برای تعیین ضریب جذب صوتی برخی مصالحمورد استفاده در کنترل صدا (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 15، شماره: 1
31 طراحی و ساخت نمونه آزمایشی دستیار دیجیتال شخصی (PDA) جهت ارزیابی پوسچر با استفاده از روش های RULA, REBA و QEC (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 2، شماره: 4
32 مداخلات ارگونومی به منظور کاهش ناراحتی های اسکلتی-عضلانی:مطالعه موردی دریک شرکت تولید سیمان (دریافت مقاله) مجله مهندسی بهداشت حرفه ای دوره: 3، شماره: 2
33 مداخلات ارگونومی در صنعت کشتارگاه طیور و بررسی اثربخشی با روش شاخص کلیدی (KIM) (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An experimental study on the effects of short-term and long- term exposure to extreme cold environment on body physiologicalresponses (دریافت مقاله) سومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران
2 Empirical study of manual performance in outdoor workers during extreme cold air exposure (دریافت مقاله) سومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران
3 اثر اختلالات خواب بر توان انجام کار کارکنان پروژه های عمرانی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
4 اثر روشنایی غنی از نور آبی و شدت روشنایی بر خستگی و خواب آلودگی در زمان بعد از نهار: یک مطالعه الکتروانسفالوگرافی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
5 ارزیابی اثربخشی مداخله آموزشی ارگونومی درکاهش پتانسیل خطر ایجاد اختلالات اسکلتی عضلانی مونتاژکاران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین‌المللی ارگونومی ایران
6 ارزیابی ارگونومی در شرکت شیشه به روش تحلیل وظایف تکراریART (دریافت مقاله) دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
7 ارزیابی ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی به روش ارزیابی خستگی عضلانی و اجرای مداخله ارگونومی دریک صنعت مونتاژ (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
8 ارزیابی ریسک خط لوله با استفاده از تکنیک Kent Muhlbauer (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE
9 ارزیابی سطح استرین سرمایی و ارتباط آن با پاسخ های فیزیولوژیک در شاغلین مکانیک خودرو (دریافت مقاله) سومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران
10 ارزیابی مقایسه ای تنش گرمایی به دو روش پایش محیطی پایش زیستی (دریافت مقاله) همایش ملی ارگونومی در صنعت و تولید
11 ارزیابی و ارائه طرح بهینه کنترل استرس حرارتی بر مبنای مدل تحلیل سود- هزینه در فرآیند نورد میلگرد یک صنعت ذوب آهن (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای
12 ارزیابی پوسچر به روش REBA و ارائه راهکار کنترلی جهت بهبود ایستگاه کاری و مقایسه نتایج قبل و بعد در ایستگاه های کاری شرکت فرآورده های لبنی دستجرد همدان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست
13 ارزیابی پوسچر به روش REBA و ارایه راهکار کنترلی جهت بهبود ایستگاه کاری و مقایسه نتایج قبل و بعد در ایستگاههای کاری شرکت فراورده های لبنی دستجردهمدان (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
14 ارگوتوکسیکولوژی: مدل کاربردی پیشگیری از ریسک مواد شیمیائی در محیط کار (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای
15 ارگونومی شنیداری، کاربری گسترده، رویکردی بالقوه (دریافت مقاله) سومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران
16 بررسی شاخص استرس حرارتی و ارائه طرح کنترل گرما در شرکت پروفیل سازی همدان در سال 1389 (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای
17 بررسی شاخص استرس گرمایی (WBGT) و ارائه راهکار مهندسی کنترل گرما در شرکت فرآورده های لبنی ایلیکا (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای
18 بررسی شاخص توانایی کار و ارتباط آن با سبک زندگی در مکانیک کاران یک نیروگاه حرارتی (دریافت مقاله) سومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران
19 بررسی مواجهه با ارتعاش انسانی و اثرات سلامتی مرتبط با آن در شاغلین یک کارگاه ریخته گری (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
20 بررسی میزان مواجهه با تنش های سرمایی و پاسخ های فیزیولوژیک بدن کارگران مکانیک خودرو شهر همدان (دریافت مقاله) سومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران
21 بررسی وضعیت بدن در حین کار و ابزار کار شاغلین تحت پوشش یکی از مراکز بهداشت غرب کشور در سال 85-83 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین‌المللی ارگونومی ایران
22 بررسی پوسچرکاری به روش رولا در یکی از صنایع شهر همدان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین‌المللی ارگونومی ایران
23 تدوین یک رویکرد کنترل خطاهای انسانی مبتنی بر تلفیق روش های ارزیابی خطاهای انسانی و آنالیز شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
24 مطالعه تاثیر مواجهه توام صدا و دمای هوابر عملکردهای اجرایی مغز و پاسخ های نوروفیزیولوژیکی بدن انسان (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
25 معرفی سیستم مکانیزه ( نرم افزار ) ممیزی ریسک ارگونومی ( شناسنامه ارگونومی ایستگاهی ) در ایستگاه های تولیدی سواریسازی شرکت ایران خودرو (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین‌المللی ارگونومی ایران
26 پیاده سازی ارگونومی: چرا - چگونه؟ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی ایمنی در بنادر
27 چالشهای پیاده سازی ارگونومی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع