آقای دکتر سید عبدالطیف هاشمی فرد

دکتر سید عبدالطیف هاشمی فرد استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی

آقای دکتر سید عبدالطیف هاشمی فرد

Dr. Abdollatif Hashemifard

استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید عبدالطیف هاشمی فرد در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر، بندر بوشهر اردیبهشت 1393
دبیر علمی اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس دانشگاه خلیج فارس و انجمن مهندسی شیمی ایران، بوشهر اردیبهشت 1395