آقای دکتر میلتون پرابو

دکتر میلتون پرابو

آقای دکتر میلتون پرابو

Dr. Milton Prabu

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر میلتون پرابو در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهماهنامه سلامت، ایمنی و محیط زیست