خانم دکتر سارا اله‌یاری بیک

دکتر سارا اله‌یاری بیک عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات تهران

خانم دکتر سارا اله‌یاری بیک

Dr. Sara Aalahbeigi

عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر سارا اله‌یاری بیک در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
ریاست کمیته اجرایی اولین کنگره ملی غذای حلال مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران آبان 1398