آقای دکتر بن صافی عبدل حمید

دکتر بن صافی عبدل حمید

آقای دکتر بن صافی عبدل حمید

Dr. Ben safi Abdel Hamid

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر بن صافی عبدل حمید در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهماهنامه سلامت، ایمنی و محیط زیست