دکتر سیدعلیرضا مرندی

دکتر سیدعلیرضا مرندی Professor of neonatology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

دکتر سیدعلیرضا مرندی

Professor of neonatology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی دکتر سیدعلیرضا مرندی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولمجله علمی ناباروری ایران