سیدمحمود کاشفی پور

سیدمحمود  کاشفی پور استاد گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.

سیدمحمود کاشفی پور

استاد گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی سیدمحمود کاشفی پور در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثر نوع آبشکن بر تغییرات توپوگرافی بستر در قوس 90 درجه ملایم درشرایط مستغرق (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 47، شماره: 86
2 بررسی آزمایشگاهی اثر تخلخل صفحات نفوذ پذیر بر کنترل جریان غلیظ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 1
3 بررسی کارگذاری مانع های متوالی روی مشخصات و کنترل بدنه جریان غلیظ (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 92
4 بررسی میدانی ضریب حداکثر تقاضا در شبکه های توزیع آب روستایی ( شمال شرق خوزستان ) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 89
5 تاثیر سیستم تزریق هوا در کاهش آبشستگی قوس ملایم 90 درجه (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 14، شماره: 1
6 تأثیر عوامل محیطی در شبیه سازی عددی کلیفرم در سیستم های رودخانه ای (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 90
7 مطالعه آزمایشگاهی تأثیر زبری بر روی پروفیل های سرعت و غلظت بدنه جریان غلیظ رسوبی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 45، شماره: 81
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ابشستگی پیرامون تکیه گاه پل تحت تاثیر هیدروگراف سیل (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
2 ابعاد پوشش ریپ رپ مورد نیاز جهت محافظت ازآبشکن هادرقوس 90درجه (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
3 اثر پارامترهای هیدرولیکی جریان بر ضریب مقاومتی جریان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
4 اثر زبری بر توسعه ابتدایی موج حاصل از شکست سد (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
5 اثر مقادیر متفاوت آب آبیاری بر روی شاخص تنش آبی و کاربرد آن در برآورد تولید پنبه در مناطق مرطوب (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
6 ارائه معیار طراحی برای پایداری ریپ رپ در محافظت از آبشکن در قوسها (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
7 ارائه یک طرح مناسب برای حوضچههای آرامش با تکیه بر معیارهای فنی واقتصادی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
8 ارزیابی برخی فاضلاب های ورودی به رودخانه کارون در حوزه کلان شهر اهواز (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
9 ارزیابی روابط دبی - اشل و بررسی تداوم اعتبار انها در رودخانه مارون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
10 ارزیابی روشهای هوشمند در اندازه گیری دبی دریچه کشویی مستغرق (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
11 ازیابی برخی فاضلاب های ورودی به رودخانه کارون در حوزه کلان شهر اهواز (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
12 استفاده از ANNs در پیش بینی بار معلق عبوری از ایستگاه فارسیات با استفاده از آمار و اطلاعات ایستگاه اهواز (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
13 استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی آبدهی رودخانه بالارود در استان خوزستان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
14 استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی درپیش بینی اعماق مزدوج پرش هیدرولیکی در تبدیلهای خروجی با شیب معکوس و آستانه انتهایی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
15 امکان سنجی آبیاری با آب شور مطالعه موردی دشت درویشی استان بوشهر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
16 انتقال بار کف تحت شرایط جریان غیر ماندگار (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
17 برآورد بار معلق رسوب با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی _ مطالعه موردی ایستگاه اهواز (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
18 برآورد رسوب حوضه با استفاده از مدل اصلاح شده PSIAC و مقایسه آن با آورداندازه گیری شده در ایستگاه هیدرومتری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
19 برآورد عمق آبشستگی پایه پل با استفاده ازتلفیق مدل ریاضی با مدلهای تجربی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
20 براورد بیلان رسوب در بازه های ملاثانی - اهواز و اهواز - فارسیات (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
21 براورد ضریب انتشار طولی در مجاری روباز با استفاده از مدل شبکه های عصبی مصنوعی ANNs (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
22 بررسی آزمایشگاهی آبشستگی پیرامون تکیه گاه پل در جریان غیرماندگار (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
23 بررسی آزمایشگاهی اثر آبشکن بر خطوط جریان در قوس90 درجه (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
24 بررسی آزمایشگاهی اثر تخلیه تحتانی سد انحرافی بر روی طول پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
25 بررسی آزمایشگاهی اثر تراکم و آرایش زبری های مصنوعی بر ضرایب زبری بر مقاومت جریان (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
26 بررسی آزمایشگاهی اثر تغییر تراکم پوشش گیاهی بر ضریب زبری مانینگ در رودخانه ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
27 بررسی آزمایشگاهی اثر تیغه های بعد از تخلیه تحتانی سرریز ریزشی بر طول پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
28 بررسی آزمایشگاهی اثر شکاف روی کنترل آبشستگی موضعی پایه پل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
29 بررسی آزمایشگاهی اثر شیب، تراکم و آرایش زبری کف بر روی سرعت و ارتفاع پیشانی جریان غلیظ (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
30 بررسی آزمایشگاهی اثر مشترک فاصله و اندازه بلوکها مانع ها در دراپ مانع دار روی استهلاک انرژی (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
31 بررسی آزمایشگاهی اثر نفوذ پذیری سری آبشکن ها بر توپوگرافی بستر در قوس 90 درجه ملایم (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
32 بررسی آزمایشگاهی اثر نفوذ پذیری سری آبشکن ها بر توپوگرافی بستر در قوس 90 درجه ملایم (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
33 بررسی آزمایشگاهی اثر نفوذ پذیری سری آبشکن های دافع بر تغییرات توپوگرافی بستر در قوس ملایم 90 درجه (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
34 بررسی آزمایشگاهی اثرشکل شکاف پایه پل در کنترل و کاهش آبشستگی موضعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
35 بررسی آزمایشگاهی اثرمشترک فاصله و عرض موانع روی طول پرش هیدرولیکی درپایین دست سازه دراپ مانع دار (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
36 بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان اطراف آبشکن مستغرق در قوس 90 درجه (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
37 بررسی آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای هیدرولیکی و رسوبی بر ابعاد مخروط آبشستگی در فلاشینگ سدها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
38 بررسی آزمایشگاهی تاثیر طول و فاصله قرارگیری آبشکن برپایداری ریپ رپ جهت محافظت ازآبشکن درقوس 90درجه (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
39 بررسی آزمایشگاهی تاثیر قطر لوله و غیر ماندگاری جریان بر آبشستگی زیرخط لوله عبوری در عرض و بستر جریان (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
40 بررسی آزمایشگاهی توپوگرافی بستر در قوس 90 درجه با استفاده از روش سیستم صفحه حباب (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
41 بررسی آزمایشگاهی جریان ثانویه درقوس 90درجه ملایم با حضور سری آبشکن های مستطیلی (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
42 بررسی آزمایشگاهی خصوصیات پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش مستطیلی واگرا (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
43 بررسی آزمایشگاهی میزان استهلاک انرژی در شیب شکنهای پلکانی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
44 بررسی اثر ابعاد هندسی سرریز لبه تیز نوک اردکی روی ضریب دبی (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
45 بررسی اثر بستر متحرک و فرسایشی بر مشخصه های پروفیل غلظت جریان غلیظ نمکی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
46 بررسی اثر دبی بر روی ضریب زبری به کمک کالیبراسیون مدل ریاضی یک بعدی مطالعه موردی زاینده رود بازه سدتنظیمی-پل کله (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
47 بررسی اثر شکاف تخلیه آب سد بر روی منحنی دبی- اشل عبوری آب از روی سرریز سد (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
48 بررسی اثر غلظت جریان در کنترل جریان غلیظ با مانع در مخازن سدها (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
49 بررسی اثر مانع های متوالی بر کاهش سرعت پیشانی جریان غلیظ (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
50 بررسی افت انرژی در فلوم های گلوبلند با استفاده از شبکه عصبی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
51 بررسی امکان استفاده از آب رودخانه کرخه جهت استفاده درسیستم های آبیاری (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
52 بررسی پدیده آبشستگی در محل پایه های پل با استفاده از مدل FASTER مطالعه موردی پل مشراگه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
53 بررسی پدیده برگشت حلقه های مئاندر در رودخانه کارون (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
54 بررسی تاثیر آستانه انتهایی بر افت انرژی جریان در سرریزهای پلکانی گابیونی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
55 بررسی تاثیر احداث مانع در کنترل جریان غلیظ در مخازن سدها با استفاده از مدل ریاضی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
56 بررسی تاثیر تغییرات شیب بستر بر میزان کشش آب ساکن در جریان غلیظ (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
57 بررسی تاثیر عوامل مختلف بر میزان رسوب ورودی به آبگیر جانبی با استفاده از آنالیز واریانس دو طرفه (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
58 بررسی تأثیر احداث سرریزهایBendway بر تراز آب در پیچانرود (دریافت مقاله) یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
59 بررسی تغییرات توپوگرافی بستر در حضور آبشکن نوع باندال لایک و آبشکن صلب درشرایط غیر مستغرق (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
60 بررسی تغییرات ضریب زبری رودخانه در اثر گذشت زمان با استفاده از مدل عددی FASTER(مطالعه موردی : رودخانه کارون) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
61 بررسی تلفات فسفروفسفات دررواناب سطحی دوروش آبیاری جویچه ای و آبیاری نواری درشمال خوزستان دزفول (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
62 بررسی جریان ترکیبی بر روی مدل سرریز – دریچه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
63 بررسی جریان سیلابهای ورودی به سد مخزنی مارون به منظور ارزیابی حجم کنترل سیلاب و تعیین اثر فعالیت حوضه میانی برپایین دست سد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
64 بررسی خصوصیات هیدرولیکی پارامترهای پرش در مقاطع واگرا (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
65 بررسی خصوصیات هیدرولیکی جریان بر روی مدل سرریز توریسنگی پلکانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
66 بررسی دینامیک شوری آب رودخانه کارون با استفاده از مدل ریاضی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
67 بررسی رابطه برآورد سرعت راس جریانهای غلیظ تحت شرایط شیب ، غلظت و دبی متغیر (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
68 بررسی رابطه ضریب زبری مانینگ با عمق و سرعت نسبی جریان تحت تاثیر تراکم پوشش گیاهی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
69 بررسی زاویه قرارگیری آبشکن و عمق کارگذاری ریپ رپ جهت حفاظت ازابشکن ها درقوس 90درجه (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
70 بررسی زبری بستر متحرک تحت جریان سیلاب سریع (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
71 بررسی زبری بستر متحرک تحت جریان سیلاب سریع (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
72 بررسی عملکرد شبکه های عصبی مصنوعی در برآورد بیشینه عمق آبشستگی نسبی پیرامون آبشکنهای باندال لایک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
73 بررسی کشش آب ساکن به درون راس جریان های غلیظ (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
74 بررسی کنترل جریان غلیظ رسوبی با مانع در جریانهای زیربحرانی و فوق بحرانی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
75 بررسی کیفیت آب رودخانه کرخه وکارون با استفاده از شاخصWQI (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
76 بررسی مقادیر مختلف آب آبیاری بر روی عملکرد کلزا (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
77 بررسی نوسانات سطح ایستابی در اراضی تحت کشت نیشکر با استفاده از نرم افزار DRAINMOD-S (مطالعه موردی اراضی کشت و صنعت امام خمینی (ره)) (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
78 بررسی وضعیت هیدروپلیتیک استان خوزستان در مقیاس ملی بر اساس محاسبه شاخصهای بحران آب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
79 بررسیاثر دو پارامتر شیب و مانعهای متوالی بر کنترل غلظت بدنه جریان کدر (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
80 بهبود پارامترهای هیدرولیکی جریان در رودخانه های شریانی پساز اعمال طرحهای ساماندهی مطالعه موردی: طرح ساماندهی ساحل رودخانه اعلاء در خوزستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
81 بهینه یابی ابعاد حفره آبشستگی پایین دست سرریز های جامی شکل با استفاده از سیستم تطبیقی عصبی-فازی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
82 پایداری آبشکنها در قوس با استفاده از ریپ رپ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
83 پیش بینی تغییر مورفولوژی رودخانه های مئاندری ( مطالعه موردی رودخانه کارون) (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
84 پیش بینی جریان رودخانه ها با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی(مطالعه موردی:رودخانه کارون، ایستگاه پل شالو) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
85 پیش بینی عمق آبشستگی در پایین دست سازه های شی بشکن در شبکه های آبیاری و زهکشی با استفاده از مدل ANNs (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
86 پیشبینی خصوصیات پرش هیدرولیکی درحوضچه های آرامش با مقاطع مستطیلی واگرا با شیب معکوس در شبکه های آبیاری و زهکشی با استفاده از مدل ANNs (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
87 پیشبینی سطح آب در مخزن با استفاده از سیستم استنتاج فازی - عصبی تطبیقی (ANFIS) (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
88 تاثیر استفاده از پایه استوانه ای در بالادست روزنه روی ابعاد چاله آبشستگی در فلاشینگ تحت فشار (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
89 تاثیر مقادیر متفاوت آب بر روی کیفیت الیاف پنبه در آبیاری بارانی (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
90 تأثیر جریان ترکیبی از سد انحرافی بر عمق ثانویه پرش و ارتفاع سد به منظور آبگیری از رودخانه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
91 تأثیر ضریب پخشیدگی بر مدلسازی کیفی آبهای سطحی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
92 تحلیل هیدروگراف های سیلاب و بررسی روند سیل در پایین دست سد مخزنی مارون تحت تاثیر احداث سد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
93 تخمین دبی در مدل سرریز – دریچه با استفاده از مدل شبکه های عصبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
94 تخمین میزان بار معلق با استفاده از نرم افزار Alyouda (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
95 تخمین هوشمند عمق آبشستگی در گروه پایه های استوانه ای پل با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
96 تعیین پهنه سیلاب در کارون بزرگ ( بازه ملاثانی - اهواز ) با استفاده از نرم افزارهای Hec-Ras و Hec-Georas (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
97 توسعه مدل عددی هیدرودینامیکی تاثیر تلفات انتقال روی بار رسوب در رودخانه ها (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
98 شبیه سازی تغییرات دینامیکی کف رودخانه با استفاده از مدل ریاضی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
99 شبیه سازی تغییرات کف رودخانه با استفاده از نرم ا فزار GSTARS3 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
100 شبیه سازی رواناب ناشی از ذوب برف در مدیریت منابع آب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمران
101 شبیه سازی سه بعدی سرعت جریان اطراف آبشکن ها به کمک مدل FLOW-3D (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
102 کاربرد نرم افزار Mike21 در شبیه سازی بالا امدن سطح آب دریا جهت حفاظت مناطق مسکونی ساحلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
103 کم آبیاری و مکانیسم های فیزیولوژیکی تحمل به خشکی در حفظ عملکرد ارقام یونجه- خوزستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
104 کنترل پدیده ی یوتریفیکاسیون آب های سطحی توسط حذف فسفات با لجن تصفیه خانه آب (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
105 محاسبه ضریب کارمن ( kp) بمنظور تخمین نیم رخ توزیع سرعت جریان در رودخانه های بارسوبات ریزدانه ( مطالعه موردی رودخانه کارون ) (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
106 مدل سازی انتقال رسوب با کمک روش شبکه عصبی مصنوعی(مطالعه موردی :رودخانه کارون) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
107 مدل سازی پارامترهای کیفی زه آب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: کشت و صنعت امیرکبیر) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
108 مدل سازی ترکیبی یک بعدی و دوبعدی دینامیک فلزات سنگین در سیستم های رودخانه ای با استفاده از ضریب واکنش متغیر (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
109 مدل سازی ضریبنفوذ پذیری به کمکشبکه های عصبی مصنوعی در خاکهای استان خوزستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
110 مدلسازی آبشستگی پایه پل به کمک تلفیق مدل ریاضی FASTER با مدلهای تجربی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
111 مدلسازی اندیسفشردگی خاکهای ریزدانه با استفاده از منطق فازی و سایر خصوصیات فیزیکی خاک (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
112 مدلسازی اورد رسوب رودخانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه آن با روشهای تجربی مطالعه موردی: رودخانه زرد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
113 مدلسازی SAR آب رودخانه به کمک شبکه های عصبی مصنوعی و پارامترهای کیفی آب مطالعه موردی: رودخانه قشلاق سنندج (دریافت مقاله) سومین همایش ملی عمران شهری
114 مدلسازی تشکیل امواج عمود بر مسیر جریان در بازه دو پل بر رودخانه کارون اهواز به کمک فلوم آزمیشگاهی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
115 مدلسازی سه بعدی اثر زبری بر توسعه پیشانی موج حاصل از شکست سد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
116 مدلسازی عددی جریان به کمک ضریب زبری متغیر مطالعه موردی رودخانه کارون (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
117 مدلسازی عددی رسوب معلق غیرچسبنده در رودخانه ها مطالعه موردی: رودخانه ی کرخه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
118 مدلسازی عددی کلیفرم (Fecal Coliform درسیستمهای رودخانه ای مطالعه موردی رودخانه کارون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب
119 مدلسازی عددی کنترل جریان غلیظ در مخازن سد (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
120 مدلسازی و حل عددی دینامیکی پخش، انتشار و انتقال رسوب و آلودگی به کمک روش ترکیبی UQ و FTCS (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
121 مروری بر مطالعات کنترل و کاهش آبشستگی تکیه گاه و پایه پل در دو حالت جریان ماندگار و غیرماندگار (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
122 مطالعه روابط بین هدایت التریکی و بیکربنات با فاکتورهای شیمیایی زه آب کشت و صنعت امیرکبیر با استفاده از آنالیز رگرسیون (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
123 معرفی دستگاه تولید جریان غیرماندگار در کانال های آزمایشگاهی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
124 مقایسه ارزیابی دقت روش های رگرسیون آماری و فازی جهت برآورد بار رسوبی رودخانه ها (مطالعه موردی رودخانه های کارون و دز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
125 مقایسه انواع مدلهی تلاطم در محاسبه پارامترهی هیدرولیکی و اتلاف انرژی در شیب شکن قائم مستطیلی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
126 مقایسه تلفات نیترات دررواناب سطحی و زهاب زیرزمینی دو روش آبیاری سطحی درمنطقه سبیلی دزفول (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
127 مقایسه روابط تجربی آبشستگی در براورد عمق آبشستگی کنار پایه پل به کمک مدل ریاضی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
128 مقایسه هیدروگراف و تراز سطح آب برای تخمین ضریب زبری و مقایسه با روابط تجربی موجود در رودخانه ها مطالعه موردی: رودخانه ی کرخه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
129 واسنجی معادلات سرعت سقوط و ضریب پخشیدگی در برآورد رسوب معلق با استفاده از معادله انتقال پخش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب