مهدی دریایی

مهدی دریایی استادیار گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.

مهدی دریایی

استادیار گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی مهدی دریایی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر زبری بر ارتفاع و محل وقوع شکست موج حاصل از شکست ناگهانی سد (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
2 اثر زبری بر سرعت پیشروی موج حاصل از شکست سد (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
3 براورد ضریب انتشار طولی در مجاری روباز با استفاده از مدل شبکه های عصبی مصنوعی ANNs (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
4 بررسی آزمایشگاهی اثر شیب، تراکم و آرایش زبری کف بر روی سرعت و ارتفاع پیشانی جریان غلیظ (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
5 بررسی آزمایشگاهی ارتفاع سیلاب ناشی از شکست سد در مسیرهای غیر مستقیم (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
6 بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از تک پایه مربعی در بالادست روزنه روی ابعاد چاله آبشستگی در فلاشینگ (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
7 بررسی آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای هیدرولیکی و رسوبی بر ابعاد مخروط آبشستگی در فلاشینگ سدها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
8 بررسی آزمایشگاهی تاثیر کارگذاری زبری طبیعی روی سرعت موج ناشی از شکست سد در مسیر غیرمستقیم (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
9 بررسی اثر مانع های متوالی بر کاهش سرعت پیشانی جریان غلیظ (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
10 بررسی پدیده جریان غلیظ در مخازن سد و راهکارهای مهار آن (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
11 بررسی تاثیر استفاده از زهآب نیشکر روی کارایی بتن (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
12 بررسی تاثیر افزایش همزمان آهک و ماسه­بادی بر روی مدول الاستیسیته خاک رسی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
13 بررسی تاثیر اندازه و مقدار ذرات ماسه بر مشخصات تراکمی خاک های تثبیت شده با آهک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
14 بررسی تاثیر تعداد جت مستغرق در انتهای حوضچه آرامش بر افت انرژی پرش (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
15 بررسی تاثیر عوامل کیفی آب رودخانه بر روی EC و TDS به کمک شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
16 بررسی تاثیر همزمان شیب طولی و زبری بر روی سرعت پیشانی جریان غلیظ رسوبی با استفاده از مدل فیزیکی (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
17 بررسی مقایسه ی هیدروگرافهای حاصله ازروشهای مختلف تجربی تعیین ضریب زبری مانینگ با استفاده از نرم افزار Mike11(بازه پی پل- عبدالخان) (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
18 بررسی نقش اینترنت اشیا در سیستم های بازیابی اطلاعات کتابخانه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات
19 بررسی نوع و تراکم خاک بر حرکت عمومی جریان آب در خاک (seepage) از زیر شمع های سپری سازه های آبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
20 پیشبینی خصوصیات پرش هیدرولیکی درحوضچه های آرامش با مقاطع مستطیلی واگرا با شیب معکوس در شبکه های آبیاری و زهکشی با استفاده از مدل ANNs (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
21 تاثیر استفاده از پایه استوانه ای در بالادست روزنه روی ابعاد چاله آبشستگی در فلاشینگ تحت فشار (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
22 تأثیر تبلیغات بر مصرف سازمانها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
23 تعیین دقیق تراز سطح آب در دهانه های آبگیر شبکه های آبیاری و زهکشی با استفاده از روشهای تجربی در برآورد رابطه دبی_اشل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
24 مدلسازی عددی کنترل جریان غلیظ در مخازن سد (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری