آقای دکتر فردیل یو اوکریزو

دکتر فردیل یو اوکریزو

آقای دکتر فردیل یو اوکریزو

Dr. Fadil U Kryeziu

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.