آقای پارسا جانباز

پارسا جانباز مدیر اجرایی علی بابا

آقای پارسا جانباز

parsa Janbaz

مدیر اجرایی علی بابا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.