آقای شروین مشایخ

شروین مشایخ مدیر محصول بازارافزایی بانک آینده

آقای شروین مشایخ

Shervin Mashayekh

مدیر محصول بازارافزایی بانک آینده

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.