خدیجه سهراب زاده

خدیجه سهراب زاده کارشناس

خدیجه سهراب زاده

کارشناس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خدیجه سهراب زاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
کارشناس نشریهتاریخ اسلام و ایران