خانم خدیجه سهراب زاده

خدیجه سهراب زاده کارشناس

خانم خدیجه سهراب زاده

کارشناس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم خدیجه سهراب زاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
کارشناس نشریهتاریخ اسلام و ایران