پریا افراز

پریا افراز کارشناس

پریا افراز

کارشناس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی پریا افراز در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
کارشناس نشریهمجله دانشکده پزشکی مشهد