آقای دکتر حجت الله درخشان

دکتر حجت الله درخشان ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال

آقای دکتر حجت الله درخشان

Dr. Hojatolah Derakhshan

ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حجت الله درخشان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
ریاست علمی همایش اولین همایش ملی توسعه پایدار با محوریت گردشگری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال، خلخال مرداد 1398