سید حسین ساجد

سید حسین ساجد رییس مجتمع آموزش عالی زبان، ادبیات و فرهنگ شناسی

سید حسین ساجد

Seyed Hossein Sajed

رییس مجتمع آموزش عالی زبان، ادبیات و فرهنگ شناسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی سید حسین ساجد در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولدوفصلنامه زبان و فرهنگ ملل
هیات تحریریهدوفصلنامه زبان و فرهنگ ملل