محمدرضا آرام

محمدرضا آرام دانشیار دانشگاه آزاد واحد مرکزی تهران

محمدرضا آرام

دانشیار دانشگاه آزاد واحد مرکزی تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی محمدرضا آرام در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه زبان و فرهنگ ملل

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 سیاست های فقرزدایی با محوریت تکافل اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 12، شماره: 24
2 قرآن، جهانی سازی و جهانی شدن (دریافت مقاله) دوره: ، شماره:
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی بنیادین نظام آموزش و پرورش در تحقق عفاف و حجاب (دریافت مقاله) همایش نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب
2 آسیب شناسی خیریه ها در بستر نظریه تکافل اجتماعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران)
3 تحلیل تر کخوردگی پیشرونده درساز ههای بتن مسلح به روش المانهای مجزا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
4 تحلیل ترک خوردگی پیشرونده درسازه های بتن مسلح به روش المانهای مجزا (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
5 جایگاه مفهومی تکافل اجتماعی در حوزه امر خیر و نیکوکاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران)