محمد طیبی رهنی

محمد طیبی رهنی استاد - دانشگاه صنعتی شریف

محمد طیبی رهنی

استاد - دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی محمد طیبی رهنی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 انتقال حرارات جابجایی اجباری عبوری از یک سیلندر دایروی ساکن در سیالات غیرنیوتنی (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 5، شماره: 4
2 بررسی اثرات نسبت چگالی بر رفتار جت تزریق شده در داخل جریان آشفت هی داغ با استفاده از مدل های آشفتگی مختلف (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش و فناوری هوافضا دوره: 1، شماره: 2
3 بررسی اختلاف نسبت سرعت بین جت های مهارکننده و جت اصلی در طرح جت های ترکیبی سه گانه برای بهبود اثربخشی خنک کاری لایه ای با استفاده از رهیافت ال.ای.اس (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش و فناوری هوافضا دوره: 1، شماره: 1
4 بررسی تاثیر نوسان بر ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل با آلگوریتم دقیق عددی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش و فناوری هوافضا دوره: 1، شماره: 1
5 بررسی تجربی استفاده از لوله های حرارتی نوسانی در مقیاس بزرگ بر عملکرد حرارتی آبگرمکن خورشیدی صفحه تخت (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 2، شماره: 1
6 بررسی عددی جریان لایه ای حول دو استوانه بیضوی با آرایش های مختلف داخل یک کانال، با استفاده از روش شبکه بولتزمن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مکانیک سیالات و آیرودینامیک دوره: 5، شماره: 1
7 تحلیل عددی عبور قطره هم مقیاس با حفره های یک محیط متخلخل با استفاده از روش شبکه بولتزمن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مکانیک سیالات و آیرودینامیک دوره: 5، شماره: 2
8 حل عددی مسئله کوئت ناپایا و دوبعدی با استفاده از روش شبکه بولتزمن تفاضل محدود (دریافت مقاله) دوفصلنامه مکانیک سیالات و آیرودینامیک دوره: 4، شماره: 2
9 کاربرد مدل جبری غیرایزوتروپ آشفتگی در حل عددی خنک کاری لایه ای با جتهای سه گانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مکانیک سیالات و آیرودینامیک دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تاثیر شکل سطح زیرین ایرفویل برعملکرد آیرودینامیکی در اثر سطح (دریافت مقاله) همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته
2 ارزیابی تاثیرات بکارگیری مدل جبری غیرایزوتروپ آشفتگی در خنک کاری لایه ای با جت های سه گانه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
3 ارزیابی رهیافت میانگین گیری جزئی معادلات ناویر- استوکس (پنس) درشبیه سازی جریان آشفته حول یک پره توربین گاز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت
4 ارزیابی مشخصات آیرودینامیکی ایرفویل های ویژه اثر سطح (دریافت مقاله) همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته
5 اصلاح مدل دینامیکی رتبه کاسته POD برای شبیه سازی جریانهای ناپایای تراکم ناپذیر با بهره گیری از اعمال معادله پیوستگی (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
6 بررسی آیرودینامیکی یک صدمه دیده در یک جریان غیرقابل تراکم و مقایسه با نتایج آزمایشهای تونل باد پلینت (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران
7 بررسی اثرات اختلاف دانسیته بین جت های خنک و جریان عرضی داغ برای بهبود اثربخشی خنککاری در جت های سه گانه با استفاده از رهیافت شبیه سازی گردابه های بزرگ (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
8 بررسی اثرات اندرکنش جت مافوق در جریان جانبی مادون صوت تراکم پذیر بر روی سطوح اطراف محل انتشار جت (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران
9 بررسی اثرات نسبت چگالی بر هیدرودینامیک اندرکنش جت و جریان عرضی و اثربخشی خنک کاری لایه ای (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
10 بررسی اختلاف نسبت دمش بین جتهای مهار کننده و جت اصلی در طرح جتهای ترکیبی سه گانه برای بهبود اثربخشی خنک کاری لایه ای با استفاده از رهیافت شبیه سازی گردابه های بزرگ (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران
11 بررسی اندرکنش جت مافوق صوت در جریان جانبی تراکم پذیر مادون صوت (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران
12 بررسی تاثیر پارامتر سطح مخصوص بر عملکرد راکتورهای بستر ثابت (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن های هوافضای ایران
13 بررسی تاثیر ناهمگونی محیط های متخلخل بر عملکرد راکتورهای بستر ثابت در ضریب تخلخل وسطح مخصوص ثابت (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن های هوافضای ایران
14 بررسی تجربی تخلیه جت مافوق صوت در جریان آزاد (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران
15 بررسی تجربی نسبت فشار دینامیکی و ضخامت لایه مرزی بر میدان ناشی از اندرکنش جت مافوق صوت و جریان جانبی مادن صوت تراکم پذیر (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
16 بررسی جریان آشفته ناپایا و انتقال حرارت از یک سیلندر پوشیده شده توسط لایه ای از ماده متخلخل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
17 بررسی عددی خنک کاری لایه ای با استفاده از جت های سه گانه و رهیافت شبیه سازی گردابه های بزرگ (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
18 بررسی میزان فعالان احتمالی بازارمحصول برنج برای ورود به بازار آتی بورس کالای ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
19 بررسی هیدرودینامیک مسئله جت های ترکیبی سه گانه با استفاده از رهیافت شبیه سازی گردابه های بزرگ (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران
20 تاثیر گسترش ناحیه محاسباتی در دقت شبی هسازی جریان آشفته سه بعدی جت عمودی در جریان متقاطع (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
21 تحلیل جریان تراکم پذیر حول اجسام دوبعدی با استفاده از روش تجزیه متعامد بهینه (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران
22 تحلیل عددی قطره عبوری از درون یک محیط متخلخل با شکل های موانع مختلف به روش شبکه بولتزمن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا
23 تحلیل عددی قطره عبوری از درون یک محیط متخلخل متشکل از موانع دایره شکل به روش شبکه بولتزمن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
24 تحلیل هیدرودینامیکی نفوذ جت مافوق صوت در جریانهای آزاد مافوق صوت و مادون صوت (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
25 تخمین سریع داده های آیرودینامیکی با استفاده از روش تجزیه متعامد بهینه (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
26 تولید شرایط ورودی در رهیافت LES با استفاده از روش فیلتر دیجیتال (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
27 حل عددی مسئله ی کوئت ناپایا و دو بعدی با استفاده از روش شبکه ی بولتزمن تفاضل محدود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
28 روشی نو جهت کنترل اختلاط اندرکنش جت آشفته با جریان عرضی- کاهش نیروی پسای دیواره (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
29 ریخت شناسی عبور قطره از درون یک محیط متخلخل متشکل از موانع مربع شکل در مقیاس حفره به روش شبکه بولتزمن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
30 شبیه سازی عددی اثرات جت مافوق صوت در جریان جانبی گذر صوت بر بالک واقع در پایین دست جت با در نظر گرفتن تغییرات نسبت فشار دینامیکی جت به جریان جانبی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران
31 شبیه سازی عددی انتقال حرارت ترکیبی در کانال پره دار توسط روش شبکه بولتزمن (دریافت مقاله) همایش مشترک مهندسی کامپیوتر و مکانیک
32 شبیه سازی عددی انتقال حرارت جابجایی آزاد از مدارهای چاپی الکترونیکی توسط روش شبکه بولتزمن (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک
33 شبیه سازی عددی اندرکنش جت در جریان عرضی با استفاده از مدل آشفتگی V2F-Kω (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران
34 شبیه سازی عددی جت مافوق صوت در جریان جانبی مادون صوت (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
35 شبیه سازی عددی جریان آشفته حول یک استوانه با استفاده از رهیافت میانگین گیری جزئی از معادلات ناویر استوکس(PANS) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت
36 شبیه سازی عددی جریان آشفته حول یکاستوانه درنزدیکی یک سطح مسطح با استفاده از رهیافت شبیه سازی گردابه های بسیار بزرگ (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
37 شبیه سازی عددی جریان تراکم پذیر حول یک ایرفویل در حرکت دایروی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
38 شبیه سازی عددی جریان حاصل از اندرکش جت مصنوعی و جریان عرضی آشفته با استفاده از رهیافت URANS (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران
39 شبیه سازی عددی خنک کاری لایه ای حول یک پره توربین گاز با استفاده از رهیافت میانگین گیری جزئی از معادلات ناویر- استوکس (پنس) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت
40 شبیه سازی عددی دینامیک حباب به روش ترکیبی صید و ردیابی جبهه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
41 شبیه سازی عددی کنترل فعال جدایش جریان هوا از روی پله پسرو با استفاده از محرک پلاسمایی DBD ، بخش سوم : تأثیر جنس و ضخامت سد دی الکتریک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک 
42 شبیه سازی عددی مستقیم (DNS) سه بعدی جریان غیر قابل تراکم حول یک سیلندر متحرک با مقطع مربع شکل (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
43 شبیه سازی عددی میدان جریان اطراف یک ساختمان بلند با استفاده از رهیافت VLES (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین هوافضا، مکانیک و علوم وابسته
44 شبیه سازی عددی هیدرودینامیک حرکت حباب در سیال ساکن در شرایط گرانش کم و نقش مویینگی سیالی در شروع حرکت حباب (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
45 شبیه سازی فرآیند خنک کاری لایه ای با استفاده از مدل جبری غیرایزوتروپ آشفتگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
46 شبیه سازی مشخصه پمپ گریز از مرکز با استفاده از روشهای عددی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
47 طراحی مستقیم بر اساس معادلات اویلر سه بعدی با کاربرد درجریانهای داخلی مادون و مافوق صوت (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
48 کاهش پسا از طریق تولید لایه نازک سیال ثانویه با استفاده از رهیافت ال.ای.اس (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
49 کنترل آشفتگی در پائین دست یک انبساط ناگهانی با استفاده از تاکتیک چند بلوکی و روش هیبریدی المان حجم محدود (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
50 مدل دینامیکی رتبه کاستۀ اصلا ح شده برای شبیه سازی جریانهای ناپایای تراکم ناپذیر (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
51 مطالعه پارامتریک عبور قطره ا زدورن یک محیط متخلخل متشکل از موانع مربع شکل با ضرایب تخلخل مختلف به روش شبکه بولتزمن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
52 مطالعه عددی اثر قدرت موج ضربه ای روی کانتورهای ماخدر مساله تداخل شوک و حباب هلیم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
53 مطالعه عددی اثرات حاصل از هندسه های تزریق شیاری و سوراخهای منفصل بر پدیده خنک کاری لایه ای (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
54 مقایسه عملکرد تجزیه متوسط مودال (MMD)در استخراج ساختارهای متجانس با مودهای POD و فوریه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها