سعید زردار

سعید زردار مدیر اجرایی نشریات حوزه علوم و مهندسی

سعید زردار

مدیر اجرایی نشریات حوزه علوم و مهندسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی سعید زردار در مجلات و ژورنالها