مهربان اسماعیل زاده

مهربان اسماعیل زاده -

مهربان اسماعیل زاده

-

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی مهربان اسماعیل زاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
کارشناس نشریهدوفصلنامه مکانیک سیالات و آیرودینامیک