عبدالرسول میرقدری

عبدالرسول میرقدری دانشیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)

عبدالرسول میرقدری

دانشیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی عبدالرسول میرقدری در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی رمزهای جریانی در کارتهای هوشمند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
2 بررسی و مطالعه پروژه ی بین المللی Estream (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
3 بررسی و مقایسه رمزهای بلوکی سبک وزن در دو حوزه سخت افزار و نرم افزار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
4 بهبود حمله تمایز خطی برروی الگوریتم رمز جریانی SOBER-128 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
5 تحلیل تفاضلی کارآمد الگوریتم رمزقطعهای فجر ٢، نسخه اصلاح شده فجر 1 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران
6 تحلیل کارت هوشمند توسط تحلیل تفاضلی توان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
7 تحلیل مناقشه هسته ایی آمریکا با جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس با نظریه بازی ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی برق
8 تحلیل و ارزیابی رمزهای دنباله ای مبتنی بر خم بیضوی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
9 حمله تفاضلی کارآمد به الگوریتم رمز قطعه ای فجر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انجمن رمز ایران
10 سامانه جدید رمز دنباله ای مبتنی بر خم بیضوی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
11 نهان کاوی کور تصاویر Jpeg با استفاده از ویژگی های آماری ضرایب تبدیل موجک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات
12 نهان کاوی کورتصویربااستفاده ازتبدیل موجک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
13 یک نمونه پیاده سازی و تشخیص تروژان سخت افزاری با تحلیل توان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر