محمدمهدی نائبی

محمدمهدی نائبی استاد - دانشگاه صنعتی شریف

محمدمهدی نائبی

استاد - دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی محمدمهدی نائبی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه پدافند الکترونیکی و سایبری