جواد خلیل زاده

جواد خلیل زاده استادیار- دانشگاه جامع امام حسین (ع)

جواد خلیل زاده

استادیار- دانشگاه جامع امام حسین (ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی جواد خلیل زاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولعلوم و فناوری های پدافند نوین

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الزامات ایجاد کسب و کارهای انشعابی توسط دانشگاه ها (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 2، شماره: 1
2 اندازه گیری زمان واهلش برخوردی گازهای SO2 و SF6 با استفاده از طیف نگاری فوتوآکوستیک لیزری (دریافت مقاله) دوفصلنامه فیزیک کاربردی دوره: 1، شماره: 1
3 بررسی تاثیر عضویت در سازمان تجارت جهانی بر بخش کشاورزی ایران (با رویکرد سری های زمانی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 21، شماره: 7
4 بررسی چالش های تامین مالی بنگاه ها با تاکید بر نقش سیاست های پولی و اعتبارات بخش بانکی: رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 4، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی لیزری و بررسی خواص فروالکتریک و پیروالکتریک حسگرPZT (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
2 آنالیزمدل پراکندگی وشبیه سازی انتشارامواج تراهرتزدرنانوساختارهای متاموادبااستفاده ازروش تفاضل محدوددامنه ی زمانی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
3 آیا دانشگاه میتواند بنگاهداری نماید؟ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
4 اصلاح اتمسفری آشکارسازی اهداف برای دیتای فراطیفی حرارتی هواپایه با استفاده از روش خط تجربی گسیلندگی در صحنه هدف (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران
5 افزایش قابل توجه بازده لیزر نئودیمیوم - یاگ با استفاده از رنگینه های جامد با بستر ارمسیل با طول عمر 40000 پالس (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران
6 الحاق ایران به (WTO) و ارزیابی نقش آن در تولید محصول پنبه کشور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
7 اندازه گیری زمان واهلش برخوردی گاز SF6 به روش طیف نگاری فوتوآکوستیک لیزری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران
8 اندازه گیری ضریب پخش حرارتی پخش حرارتی محلول های Rh6GوRhB با استفاده از روش عدسی شدگی حرارتی دو پرتوی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
9 اندازه گیری طول عمر تراز برانگیخته گاز دیاکسید گوگرد به روشاسپکتروسکپی فوتوآکوستیکلیزری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران
10 بررسی آثار تابشدهی لیزر اگزایمر KrF بر آشکار ساز ردپای هسته ای CR-39 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران
11 بررسی اثرات اجرای طرح« آموزش و آزمون گواهینامه ی رانندگی پایه ی دوم» توسط آموزشگاه های بخش خصوصی( مطالعه موردی شهرستان های مرند و جلفا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
12 بررسی تاثیر افزایش قیمت جهانی نفت بر ارزش افزوده بخش تعاون در ایران رهیافت آزمون کرانهها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
13 بررسی تجربی اثر فشار گاز بافر زنون و توان لیزر دمش بر سیگنال فوتوآکوستیک بخار کلروفرم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
14 بررسی تجربی اثر فشار گاز بافرهلیوم و توان لیزر دمش بر سیگنال فوتوآکوستیک بخار بنزن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاربردهای سیستم های مکاترونیکی و رباتیکی
15 بررسی تجربی پراش بازتابی بلورفوتونی یک بعدی تخت (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
16 بررسی زمینههای کارآفرینی در شهرهای شهرستان جلفا (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
17 بررسی غلظت و نرخ شارش بهینه ترکیب He/NO2 در لیزرهای اکسیژن- یداین الکتریکی (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک
18 بررسی ویژگی های شخصیتی کارآفرینی و خلاقیت دانش آموزان رشته های فنی و حرفه ای در انگیزش خود اشتغالی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی
19 بررسی ویژگی های طیفی رنگینه های رودامین افزوده به ماتریس میزبان ارمسیل (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران
20 بزرسی تجربی اثر فشار گاز بافرN2 و توان لیزر دمش برسیگنال فوتواکوستیک گاز SO2 (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
21 بهینه کردن سرعت تزریق ترکیب He/NO2 در لیزرهای ید - اکسیژن تخلیه الکتریکی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران
22 تعیین تجربی غلظت عناصر موجود در نمونه های الیاژی Cu-Zn به روش طیف نگاری فروشکست القایی لیزری (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
23 تعیین غلظت عناصر موجود در نمونه آلیاژی مسبا استفاده از روشبدون کالیبراسیون LIBS (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران
24 تعیین غیر مخرب لیزری-آکوستیکی مایعات درون ظرف بسته (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران
25 تولید دو قطبش عمود برهم P و S در یک لیزرکلید Q شده Nd:YAG (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران
26 تهیه و بررسی خواص اپتیکی لایه ی پلیمری ترموکرومیکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی
27 تهیه و بررسی خواصنوری یکماده میزبان آلاییده با یونهای عناصر خاک نادر به عنوان یکماده مبدل-بالا برای استفاده در لیزرهای حالت جامد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران
28 تهیه و بررسی لایه ی نانوترکیب ترموکرومیکی PMMA/AgSC12H25 (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
29 تهیه و بررسی نانوساختارهای الکتروکرومیک تری ا کسیدتنگستن (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
30 حل تحلیلی معادلات مربوط به ترکیب باریکه های لیزری به روش فعال به منظور بالا بردن توان لیزر (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری پدافند جنگ های نوین
31 ساخت بلور فوتونیکی پلیمری معلق یکبعدی و دو بعدی با لایه سولفید روی، بااستفاده از روشلیتوگرافی تداخلی و لیتوگرافی با ماسک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران
32 شبیه سازی راکتور شیمیایی در لیزر اکسیژن-یداین و بررسی غلظت گونه های مهم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
33 شبیهسازی استتار در مقابل سامانههای تصویربرداری چند طیفی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
34 شناسایی سریع بخارات هیدرات گازی با حساسیت PPb به روش اسپکتروسکپی فوتوآکوستیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران
35 طراحی و ساخت تشدیدگر صوتی طولی جهت طیف نگاری فوتوآکوستیک لیزری گاز SF6 با حساسیت ppb (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران
36 طراحی و ساخت حسگر فیبر نوری باریک شده به منظور شناسایی گاز هیدروژن (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری پدافند جنگ های نوین
37 طراحی و ساخت ژول متر پیروالکتریکبرای اندازه گیری انرژی لیزر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران
38 طراحی و ساخت کریستال فوتونیکی پلیمری معلق با استفاده از روش لیتوگرافی تداخلی و جداسازی شیمیایی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
39 طراحی و ساخت لیزر حالت جامد Nd:YAG دمش جانبی دیودی با فاکتور کیفیت پرتو M2≤1.08 وشبیه سازی آن با استفاده از نرم افزار LASCAD (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران
40 غلظتسنجی کلروفرم در هوای خشکبه روشاسپکتروسکپی فوتوآکوستیکلیزری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران
41 کارآفرینی در علوم انسانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی
42 کاربرد پزشکی خاصیت OSL (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
43 کاهشغلظت اکسیژن اتمی با تزریق ترکیب He/NO2 در لیزرهای ید- اکسیژن الکتریکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران
44 کشف عوامل بیولوژیک با استفاده از نانوفتونیک (دریافت مقاله) چهارمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
45 لایه نشانی ومطالعه خواص ساختاری وترموکرومیکی لایه های نازک V2o5باناخالصی مولیبدن (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
46 محاسبه نرمال بودن، استخراج و مقایسه پروفایل اتمسفری دادههای هواشناسی تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم پایه و تحقیقات بنیادی
47 مطالعه اثر شوکهای نفتی بر بخش صنعت (مطالعه ی موردی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
48 مطالعه تجربی ویژگیهای ترمواپتیکی شیشه و شیشه سرامیک با استفاده از روش عدسیشدگی حرارتی دو پرتوی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران
49 مطالعهتاثیرآزادسازی تجاری برقیمت تمام شده ی محصولات کشاورزی (مطالعه موردی ایران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی
50 مقایسه آشکارسازهای لیزری PZTباPFZT و بررسی خواص پیروالکتریک آنها (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
51 نقش گاز بافر هوای پاک در شناسایی دقیق گاز SO2 به روش طیف نگاری فوتواکوستیک لیزری (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
52 نقش مبدل های جامد رنگینه ای افزوده به ماتریسهای پلیمری درافزایش بازدهی یک لیزر Nd:YAG با دمش لامپ درخش (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
53 ویژگی تبدیل فرکانسبه بالا در شیشهها و شیشه- سرامیکهای کلروفسفاتی آلاییده به+Nd3 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران