محمدعلی برزنونی

محمدعلی  برزنونی استادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

محمدعلی برزنونی

استادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی محمدعلی برزنونی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولمجله آفاق امنیت