بهرام حسینی مطلق

بهرام حسینی مطلق دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

بهرام حسینی مطلق

دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی بهرام حسینی مطلق در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولمدیریت و پژوهش های دفاعی