دکتر محمد رضا مهرگان

دکتر محمد رضا مهرگان استاد دانشگاه تهران

دکتر محمد رضا مهرگان

استاد دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی دکتر محمد رضا مهرگان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی