محمد قربانپور دلاور

محمد قربانپور دلاور مدرس و معاون پژوهشی مجتمع آموزش عالی زبان، ادبیات و فرهنگ‌ شناسی جامعه المصطفی‌ العالمیه قم

محمد قربانپور دلاور

مدرس و معاون پژوهشی مجتمع آموزش عالی زبان، ادبیات و فرهنگ‌ شناسی جامعه المصطفی‌ العالمیه قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی محمد قربانپور دلاور در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
دبیر علمیدوفصلنامه زبان و فرهنگ ملل