خانم سمیه آزرمی

سمیه آزرمی

خانم سمیه آزرمی

Somayeh Azarmi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم سمیه آزرمی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله دانشکده پرستاری ارتش