آقای دکتر علی اکبر خیاط

دکتر علی اکبر خیاط

آقای دکتر علی اکبر خیاط

Dr. Aliakbar Khayyat

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی اکبر خیاط در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس هفدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران سازمان علمی دانشجویی مهندسی برق کشور، دانشگاه صنعتی شریف - پردیس بین الملل (کیش) آذر 1393
دبیر کنفرانس هفدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران سازمان علمی دانشجویی مهندسی برق کشور، دانشگاه صنعتی شریف - پردیس بین الملل (کیش) آذر 1393
دبیر کمیته هوافضا-دینامیک پرواز، کنترل و ناوبری هفدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران سازمان علمی دانشجویی مهندسی برق کشور، دانشگاه صنعتی شریف - پردیس بین الملل (کیش) آذر 1393