آقای دکتر کامبیز حیدرزاده

دکتر کامبیز حیدرزاده دانشگاه آزاد اسلامی

آقای دکتر کامبیز حیدرزاده

دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر کامبیز حیدرزاده در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس کنفرانس مدیریت بازرگانی نوین کسب و کار و بازاریابی با رویکرد رونق تولید ملی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین آذر 1398