آقای دکتر ابوالقاسم ذبیح الله

دکتر ابوالقاسم ذبیح الله

آقای دکتر ابوالقاسم ذبیح الله

Dr. Abolghasem Zabiholah

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ابوالقاسم ذبیح الله در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کمیته مالی کنفرانس هفدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران سازمان علمی دانشجویی مهندسی برق کشور، دانشگاه صنعتی شریف - پردیس بین الملل (کیش) آذر 1393